Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Vil du arbejde med analyse og effektivisering i Forsvarsministeriets departement


Vil du arbejde med analyse og effektivisering i Forsvarsministeriets departement?

Forsvarsministeriets departement står for den samlede styring af et af de største og mest spændende ministerområder i staten. Vi har brug for dig, som vil arbejde med analyser og implementering af politiske initiativer i et dynamisk miljø, hvor resultater og samarbejde er i fokus.
Om os
Forsvarsministeriets kontor for koncernanalyse og konkurrenceudsættelse har til formål at sikre en effektiv ressourceudnyttelse på ministerområdet og drive den strategiske mål- og resultatstyring i koncernen. Vi skaber analytisk grundlag for effektiviseringer og konkurrenceudsættelser og er departementets fagkontor for udbud og indkøb på ministerområdet.

Kontorets opgaver omfatter budgetanalyser og løbende effektiviseringsanalyser, som danner udgangspunkt for effektiviseringer på ministerområdet. Kontoret har også ansvar for koordination af koncernens eksekvering af større, politisk fastsatte forandringsinitiativer og realisering af forventede potentialer. Derudover har kontoret ansvar for at udvikle og drifte koncernens mål- og resultatstyring, hvor vi i koordinerer mål- og resultatplaner og årsrapporter. Endelig arbejder vi med rådgivning om og gennemførelse af konkurrenceudsættelser.
Om stillingen
Stillingen er opslået inden for kontorets hovedopgave "analyse og effektivisering". Dine hovedopgaver vil enten være at arbejde med effektiviseringsanalyser eller med at koordinere implementering af politisk bestemte forandringsinitiativer for at sikre, at vi i koncernen eksekverer initiativerne og realiserer de forventede potentialer. Du skal i løsningen af dine opgaver mestre et bredt samarbejde både mellem departementets afdelinger og mellem departementet og styrelserne.

Kontoret har en bred opgaveportefølje og dine specifikke opgaver vil blive fastlagt på baggrund af dine interesser og kompetencer og kontorets behov.

Vi tilbyder dig en udfordrende hverdag i en spændende afdeling, hvor resultater og samarbejde spiller en stor rolle. Vi har fokus på, at der er gode udviklingsmuligheder for alle, og der vil være mulighed for at deltage i opgaver med mange snitflader til andre kontorer i departementet og koncernen.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.polit., cand.merc., cand.scient.pol., cand.jur. Alternativt har du en officersuddannelse og er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn.

Din indgang til stillingen kan enten være generelle kompetencer i økonomiske analyser, koordination og formidling eller særligt stærke kompetencer i kvantitativ databehandling og datadrevne analyser.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

- Har praktisk erfaring med analyser af økonomisk karakter
- Er systematisk og struktureret og har styr på detaljen
- Har erfaring med projektarbejde
- Har gode samarbejdsevner og flair for koordineringsopgaver
- Har solide formuleringsevner i skrift og tale
- Tør tage ansvar og følge opgaver til dørs

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af beslutningsoplæg, præsentationer mv. til topledelses-/direktionsniveau.
Ansættelsesvilkår
Hvis du er civilt uddannet, vil du blive ansat i henhold til gældende overenskomst mellem AC og
Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning til stillingen.

Hvis du er militær ansat, besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund, så vi opfordrer alle interesserede, uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jeppe Søndergaard Pedersen, tlf. 72 81 03 10 eller souschef Beinta Lund, tlf. 41 90 22 07.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Andreas Ecksteen Kofoed, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 72 81 91 30 eller alternativt på mail fps-ba-bs110@fiin.dk.

Du kan sende din ansøgning, CV og øvrige relevante bilag via linket.
Ansøgningsfristen er den 21. november 2017. Vi forventer at holde samtaler snarest herefter.
Tiltrædelse er senest den 1. januar 2018.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
21.11.2017
Indrykningsdato
08.11.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print