Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Økonomibefalingsmand til Hærens Efterretningscenter.


Økonomibefalingsmand til Hærens Efterretningscenter.

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, og har du en militær mellemlederuddannelse? Har du mod på nye udfordringer i en omskiftelig hverdag, hvor stor variation i arbejdsopgaverne er reglen frem for undtagelsen? Så er det dig, vi søger som vores kommende kollega i Økonomielementet ved Hærens Efterretningscenter.
Om os
Økonomidivisionen ved Værnsfælles Forsvarskommando er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet. Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Værnsfælles Forsvarskommando.
Afdelingen for Økonomistøtte under Økonomidivisionen yder støtte til alle Forsvarets decentrale myndigheder, hvor Økonomielementet ved Hærens Efterretningscenter er placeret i Varde.
Om stillingen
Som økonomibefalingsmand kommer du til at indgå i et lille team af professionelle medarbejdere, der er engagerede og hjælpsomme, og kendes på et godt arbejdsmiljø, hvor alle inspirerer og støtter hinanden.

Arbejdsopgaverne er mangeartede og indeholder bl.a. forvaltning, controlling og opfølgning på ressourceforbrug, herunder løbende revurderinger og tilpasning af budgetter ved ansvar IV enhederne.

Derudover skal du bidrage til udarbejdelse og klargøring af rapporter, herunder den månedlige ledelsesinformation.

Du er chefer og lederes sparringspartner på det økonomiske område. Du skal desuden støtte og vejlede enhederne i aktivitetsplanlægning og vil skulle rådgive i relation til gældende forvaltningsbestemmelser.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-15 år, heraf ca. 5 år som udnævnt oversergent samt, at du er i færd med at gennemføre eller er vurderet egnet til optagelse på videreuddannelsestrin 2 for mellemledere (VUT-II/ML).

Du har et indgående kendskab til DeMars, og du er vant til at bruge Word, Excel og PowerPoint. Det falder dig desuden naturligt at anvende KESDH som sagsbehandlerværktøj, ligesom kendskab til EMTEP og SABS vil være en fordel.

Du interesserer dig for økonomiforvaltning og har flair for at rådgive og støtte enhederne, ligesom du har gode evner for at skabe og udvikle samarbejdsrelationer med interne, som eksterne, samarbejdspartnere.
Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation

Du har erfaring med forvaltning og administration inden for Hærens myndighedsområde. Du er desuden analytisk og god til tal, resultatorienteret og systematisk, ligesom du er i stand til at arbejde selvstændigt. Du har et undersøgende og nysgerrigt væsen, og tager gerne teten i opgaveløsninger.

Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til forandringer i dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og fleksibilitet i forhold til at fastholde terminer og mål i dit arbejde.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan evt. besættes af en egnet medarbejder med graden oversergent. Der vil i givet fald blive lavet en uddannelseskontrakt med henblik på gennemgang af videreuddannelsestrin II.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Dan Just på telefonnummer +45 72829070.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS304@mil.dk eller telefon 72 81 91 53.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2017. Ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningfristens udløb. Stillingen er til besættelse fra januar 2018 eller snarest muligt herefter. Ansøgning sendes via link i højre side.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Varde
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Syddanmark
Funktionsniveau
M231 Seniorsergent
Ansøgningsfrist
03.12.2017
Indrykningsdato
10.11.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print