Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler til Udviklingssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Sagsbehandler til Udviklingssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Er du interesseret i at arbejde med udvikling på strategisk niveau, og har du interesse i at arbejde med udvikling på etablissementsområdet? Så er du måske vores nye sagsbehandler.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring søger en sagsbehandler med stærke kompetencer indenfor planlægning og analyse til at indgå i et team, der varetager og sagsbehandler den strategiske kapacitetsplanlægning og kapacitetstilpasning samt udfører sagsbehandling af større planlægningsopgaver vedrørende dele af Forsvarets etablissementer og myndigheder.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget, ligesom vi er ansvarlige for den interne koordinering af den samlede udvikling af etablissementsområdet, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder kapacitetsplan etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Udviklingssektionen, indgår som én af fire sektioner i Kapacitetsafdelingen og består i alt af 8 medarbejdere. Opgaver skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver et til tider travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er mulighed for fleksibilitet for den enkelte.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen skal du med reference til sektionschefen varetage selvstændig sagsbehandling og forvaltning af overordnede opgaver i relation til strategisk kapacitetsplanlægning, bygge- og anlægsprojekter og kapacitetstilpasning, herunder koordinering af etablissementsmæssig indplacering af enheder for dele af Forsvarets etablissementer og myndigheder. Herudover vil du skulle varetage behandling af større enkeltsager med etablissementsmæssigt indhold, f.eks. bidrag til business cases og andre analyser, hører også til din opgaveportefølje.

Du vil skulle beskæftige dig med udvalgte etablissementer eller en række af Forsvarets myndigheder. Stillingen er værnsfælles og dit præcise ansvarsområde afgøres på baggrund af din og øvrige medarbejderes baggrund.

I dit arbejde vil du skulle koordinere eksternt med øvrige styrelser under Forsvarsministeriet, Forsvarets myndigheder og internt med en række øvrige afdelinger og sagsbehandlere.

Andre arbejdsområder vil være udarbejdelse af bidrag til Forsvarsministeriet, Forsvarsudvalget, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ledelsesfora, bilaterale møder, chef-møder, samarbejdsudvalg m.v.

Stillingen giver gode muligheder for at få indblik i arbejdet på styrelsesniveau, og du vil dagligt være i dialog med myndigheder og sagsbehandlere på højt niveau. Der gives samtidig gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.
Om dig
Du er major (M331) med tilhørende erfaring og gode analytiske evner, som trives med at håndtere komplekse problemstillinger og opgaver som betroet sagsbehandler. Alternativt er du kaptajn og er påbegyndt eller er optaget på Master i Militære Studier (MMS), eller har taget en relevant uddannelse på masterniveau.

Du besidder gode analytiske evner, og du kan trives med at håndtere komplekse problemstillinger og opgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere sagsbehandlerstillinger.

Du er resultatorienteret og god til at holde fokus på fastlagte deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er endvidere vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt, og at du har gode samarbejdsevner, idet opbygning og vedligeholdelse af netværk og relationer er af afgørende betydning for koordinationen med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste ved Værnsfælles Forsvarskommando, og at du har kendskab til NATO organisation og forretningsgange, men det er ikke en nødvendighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Hjørring.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte major Jesper Bjerg Støwe Kristiansen på telefon 72 31 49 30, mobil 25 16 49 60 eller på mail fes-chudv@mil.dk.

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 25. marts 2018, og samtaler forventes afholdt i uge 13 og 14. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 1,8 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hjørring
Værn
Værnsfælles
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
25.03.2018
Indrykningsdato
07.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print