Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Kontorchef til Budget- og Finansafdelingen


Kontorchef til Budget- og Finansafdelingen

Besidder du særdeles stærke lederegenskaber? Falder det dig naturligt at motivere og styrke trivslen for dine medarbejdere? Så er det dig, vi søger.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har til opgave at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og it for alle Forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, fly og it-systemer til støvler og lommeknive. FMI er underlagt Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget.
I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando har FMI endvidere til opgave at sikre rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.

FMI er præget af det gældende forsvarsforlig, der stadigt stiller større krav til en effektiv udnyttelse af ressourcerne og en øget kvalitet i vores styring og rapportering. Vi sætter vores kunders behov i højsæde og stræber efter mest muligt forsvar for pengene.

Økonomifunktionen i Forsvarsministeriet er koncernfælles og er organisatorisk samlet under Forsvarsministeriets Koncernøkonomidirektør. Økonomifunktionen består af en central økonomifunktion og en række decentrale økonomifunktioner, som er fysisk placeret ved den styrelse, som de arbejder sammen med.

Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager budgettering, budgetopfølgning, bevillingskontrol, controlling og økonomirapportering af Forsvarets materiel og for FMI.

Økonomidivisionen i FMI består af en Budget- og Finansafdeling, en Økonomiafdeling samt en Koordinationssektion. Divisionen består af ca. 50 medarbejdere, som er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to afdelinger, mens Koordinationssektionen består af tre medarbejdere.
Om stillingen
Som chef for Budget- og Finansafdelingen får du ansvaret for to sektioner, Materieløkonomi sektionen og Bevillingskontrol sektionen. Du vil referere direkte til økonomidirektøren i FMI.

Dine opgaver vil primært bestå af at:
- Udøve synlig, motiverende og anerkendende ledelse
- Sikre trivsel samt motivation hos afdelingens medarbejdere
- Deltage i møder internt og eksternt
- Sikre en tæt kontakt og vedligeholdelse af gode relationer til forretningen
- Sikre at afdelingen er anerkendt i den resterende del af organisationen.

Derudover vil der være en række opgaver af mere økonomisk faglig karakter, såsom:
- Overblik over funktionelle rammer som Materielanskaffelsesplanen, Materieldriftsplanen og økonomien til drift og anskaffelse af it i koncernen, herunder budgetopfølgning
- Tværgående økonomifaglige analyser, herunder levere input til Rigsrevisionen og Forsvarets Interne Revision
- Bevillingskontrol og håndtering af Foreign Military Sales
- Statslig budgettering, finansiel styring, (controlling, ledelsesrapportering, udvikling, revision)
- Udvikling af drift af økonomistyring til understøttelse af organisatoriske og ledelsesmæssige processer.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse med hovedvægt inden for økonomi eller anden relevant uddannelse. Alternativt er du officer og har bestået videreuddannelsestrin II for militære ledere

Du har bred erfaring med ledelse, og du kan dokumentere dine tidligere opnåede resultater – gerne inden for økonomiområdet.
Du er god til at agere i en politisk styret organisation med offentlighedens bevågenhed, hvor et stigende forsvarsbudget stiller krav til en kontinuerlig optimering af vores processer og produkter.

Det forventes, at du gennem din karriere har prøvet kræfter med forskellige relevante opgaver herunder forandringsprocesser og omstillinger. Kendskab til Forsvarets organisation vil være en fordel, men er ikke et krav.

Vi forventer, at du er god til at planlægge og prioritere dine opgaver. Det gælder både fagligt og ledelsesmæssigt og i særdeleshed også i forhold til skiftende politiske tilstande. Det betyder også, at du skal kunne håndtere forandringer som en medspiller, hvor du naturligt går forrest og hjælper.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.
Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Hvis du er militært ansat, sættes du i overtalligt nummer i dit værn og ansættelsen sker som kontorchef i henhold til lov om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger § 5, stk. 1.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit ansættelsessted vil indtil videre være Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Niels Henrik Wøggsborg på telefon 728 15660.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 728 19125.

Ansøgningsfrist er den 23. september 2018 og det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler i uge 40.
Forventet tiltrædelse snarest.

Send ansøgning og CV via linket, hvor relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Ballerup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn
Ansøgningsfrist
23.09.2018
Indrykningsdato
31.08.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print