Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grafik til tema om forlig

Forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. I de seneste år har der været tradition for flerårige – som regel fem-årige - forlig. Forsvarsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker.

Forsvarsforlig 2018-2023

forsvarsforlig
Forsvarsforlig 2018-2023 er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark.

Forsvarsforlig


Forsvarsforlig anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker.

Beredskabsforlig


Beredskabsforliget er en politisk aftale om Redningsberedskabets formål, opgaver, organisation og fremadrettede udvikling.

Ministerområdets økonomi


Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2018 udgør i alt 22 mia. kr. Bevillingerne er baseret på forsvarsforliget 2013-2017.

Forsvarspolitik

Dansk forsvarspolitik har til formål at forsvare og fremme danske interesser samt at understøtte dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Forsvarskommissioner


Forsvarskommissioner nedsættes typisk i forbindelse med større strategiske omvæltninger i omverdenen. I nyere tid har Danmark haft tre forsvarskommissioner.