Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Internationale operationer


Hovedparten af Danmarks aktuelle internationale engagement udgøres af styrkebidrag i Afghanistan og Irak/Syrien.

Tema om veteraner

Tema om veteraner
Den danske veteranpolitik indeholder initiativer, der styrker anerkendelse og støtte af udsendte soldater, pårørende og veteraner.

Tema om Cybersikkerhed


Forekomsten af it-relaterede trusler mod private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er stigende.

Tema om NATO

Tema om NATO
Samarbejdet i NATO omfatter bl.a. fælles militære kapaciteter og procedurer og ikke mindst fælles militære operationer.

Tema om mangfoldighed

Læs om mangfoldighed
Mangfoldighed inden for Forsvarsministeriets område handler om øget effektivitet og bedst mulig opgaveløsning.

Nye kampfly

Tema om nye kampfly
Der er enighed om at anskaffe 27 F-35 kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme.

NORDEFCO - Nordisk samarbejde

Tema om nordisk samarbejde
De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område.

Tema om miljø og energi

Tema om miljø og energi
Forsvarsministeriets miljø- og energistratege sætter fokus på at begrænse forurening og udledning.