Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Justering af forsvarets personel- og uddannelsesstruktur

  Indholdsområde

   
  Justering af forsvarets personel- og uddannelsesstruktur 

  Rapport fra arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personel- og uddannelsesstruktur

  Bilagssamling / Delrapporter

  1. Fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner
    
  2. Udviklingsskitser for forsvarets fremtidige linieofficersuddannelser
  3. Udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser
  4. Internt og eksternt samarbejde på uddannelsesområdet
    
  5. Merit og akkreditering
  6. Det pædagogiske område i forsvaret
    
  7. Forsvarets rekrutteringsstrategi
    
  8. Grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen
  9. Militært faglært personel
  10. Personel med særlige specialer anvendt ved INTOPS
  11. Konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt horisontale og vertikale karrieremuligheder
    
  12. Realkompetence
    
  13. Civiluddannelsesordningen
    
  14. Kompetenceudvikling af forsvarets civile chefer og ledere
  15. Kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede
  16. Militære kompetencer til civile i INTOPS
  17. Introduktionsforløb for førstegangsnyansatte civile i forsvaret
  18. Seniorordninger