Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Regeringens handlingsplan for forenkling

Indholdsområde

 
Regeringens handlingsplan for forenkling 
Forsvarsministeriet har i forbindelse med regeringens handlingsplan for regelforenkling 2004, der offentliggøres den 6. december 2004, bidraget med to resultater:
06-12-2004 - kl. 14:30

Digital dokumentation for kabel- og rørledninger til havs

Farvandsvæsenet skal have dokumentation for godkendelse af nye kabel- og rørledninger, som udlægges til havs. Denne dokumentation kan nu forelægges Farvandsvæsenet digitalt. Samtidig er der fastsat enklere krav til dokumentationsmaterialets indhold. Farvandsvæsenets data om kabler og rørledninger er også blevet digitaliseret og kan nu opleves visuelt i Det Levende Søkort.

Klare vilkår for tilladelser fra Farvandsvæsenet

Borgere og virksomheder, der søger tilladelse til fx opsamling af vraggenstande, kan nu få klar besked om ansøgningsvilkårene. Farvandsvæsenet har udarbejdet en liste over en række almindeligt forekommende vilkår i forbindelse med ansøgninger om tilladelser. Alle borgere vil hurtigt kunne få adgang til listen via Internettet. Tidligere foretog Farvandsvæsenet en individuel vurdering fra sag til sag, selvom vilkårene ofte var ens.

Link til handlingsplanen "En enklere hverdag for borgere og virksomheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser" kan findes ved at klikke her.