Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Homeland Security - the Nordic Challenges

Indholdsområde

 
Homeland Security - the Nordic Challenges 
"Forsvarsminister Søren Gade talte den 18. april 2005 på konferencen Homeland Security - the Nordic Challenges.
18-04-2005 - kl. 16:33

Forsvarsministeren talte om, hvilke strukturelle og tekniske løsninger Danmark har valgt på de problemer, det aktuelle risikobillede indebærer. Truslen fra international terrorisme, globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling m.m. betyder således, at der skal sikres optimale betingelser for koordinationen af samfundets samlede beredskab og et samlet overblik over udviklingen.
Bl.a. omtalte ministeren samlingen af beredskabet og forsvaret, løbende overvågning af risici og sårbarheder, nedsættelsen af en national operativ stab og det udviklingsarbejde, der er i gang angående netværksbaserede operationer og radiokommunikation.

Ministeren slog fast, at der er mange og store udfordringer forbundet med at sikre samfundet mod angreb, ulykker, katastrofer og nedbrud. Danmark er imidlertid i fuld gang med at udvikle det samlede beredskabs kapaciteter, og det er et højt prioriteret arbejde." 

Læs ministerens tale her (Pdf-version 38 kb)