Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Lodstaksterne nedsættes igen

Indholdsområde

 
Lodstaksterne nedsættes igen 
PRESSEMEDDELELSE: For tredje år i træk nedsættes lodstaksterne. Taksterne er nu nedsat samlet med 10%
25-11-2005 - kl. 09:00

Lodstaksterne bliver 1. december 2005 sat ned med 2 % - undtaget er tomandslodsningerne.

Det sker, fordi lodsvæsenets økonomi de seneste år er blevet væsentligt forbedret blandt andet gennem en målrettet effektivisering og en stigning i lodsningsaktiviteten. 

”Det er samtidig min forventning, at flere skibe vælger at benytte lods, når de sejler igennem danske farvande. Det skaber alt andet lige en større sikkerhed i farvandene,” udtaler Forsvarsminister Søren Gade.

Det er en forudsætning, at lodsvæsenet er økonomisk selvbærende og selvfinansierende, og at taksterne løbende vurderes for at sikre, at der er balance i økonomien.

Lodstaksterne blev også nedsat med 4 % pr. 1. september 2003 og med 4 % pr. 1. oktober 2004. Taksterne er således i de seneste 2-3 år alt i alt nedsat med 10 %.

”Jeg forventer, at Folketinget i løbet af 2006 vil vedtage en ny lodslov, som bl.a. vil omfatte konkurrenceudsætning og liberalisering af dele af lodsvæsenet. Der vil dog også i tiden frem til en ny lodslovs ikrafttræden løbende være fokus på effektiviseringen af det statslige lodsvæsen,” udtaler forsvarsministeren.


 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Jens Peter Nielsen på telefon 33 92 24 17 eller til pressechef Jacob Winther på telefon: 25 27 45 23