Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Lovforslag om kystradarer vedtaget

Indholdsområde

 
Lovforslag om kystradarer vedtaget 
Folketinget vedtog den 31. maj 2005 forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder.
01-06-2005 - kl. 08:15

Radarerne langs kysterne bidrager til at forbedre opgaveløsningen i relation til bl.a. søredning, sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet. Informationerne fra kystradarerne skal samkøres med et automatisk identifikationssystem (AIS) og andre elementer i farvandsovervågningen. Det bliver derfor muligt ganske præcist at følge skibe, der sejler gennem de danske farvande.

 
Udskiftningen af radarer på de eksisterende radartårne påbegyndes umiddelbart efter lovens ikrafttrædelse. Opsætningen af nye radarmaster påregnes påbegyndt i 2006 og forventes afsluttet i 2007. Det samlede kystradarsystem forventes derfor færdigt medio 2007.