Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Genfremsættelse af lovforslag

Indholdsområde

 
Genfremsættelse af lovforslag 
Forsvarsministeren har den 23. februar 2005 genfremsat forslag til ny militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov.
24-02-2005 - kl. 08:29

I forhold til lovforslagene, der blev fremsat den 29. oktober 2004, er gældende militær straffelovs § 29 om forsvarsministerens mulighed for under ekstraordinære forhold at forbyde militært tjenstgørende personels deltagelse i politiske foreninger og offentlige forsamlinger (forenings- og forsamlingsbestemmelsen) ikke medtaget (tidligere lovforslags § 27).

Årsagen er, at bestemmelsens praktiske anvendelsesområde er yderst begrænset, og dens baggrund har næppe i dag tilstrækkelig selvstændig betydning til fortsat at kunne opretholdes også set i lyset af, at militært personel kun bør undergives særregler om straffeansvar, når dette er absolut nødvendigt.

Lovforslagene fremsættes i øvrigt uændret.

Klik her for at læse forslag til Militær straffelov
Klik her for at læse forslag til Militær retsplejelov
Klik her for at læse forslag til Militær diciplinarlov