Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fremsættelse af lovforslag om ændring af beredskabsloven

Indholdsområde

 
Fremsættelse af lovforslag om ændring af beredskabsloven 
Forsvarsministeren har den 24. februar 2005 fremsat forslag til lov om ændring af beredskabsloven (konsekvensrettelser i forbindelse med kommunalreformen) for Folketinget. Lovforslaget er et led i den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.
24-02-2005 - kl. 12:19

Beredskabsloven bygger på et sektoransvarsprincip og pålægger offentlige myndigheder på alle niveauer en pligt til – inden for eget område – at gennemføre en beredskabsplanlægning, dvs. en planlægning, der tilsigter at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.

De foreslåede ændringer i beredskabsloven er en konsekvens af kommunalreformen, idet nedlæggelsen af amtskommunerne og etableringen af fem regioner nødvendiggør en konsekvensændring af beredskabsloven. Lovforslaget indebærer således, at amtskommunerne udgår af lovteksten, mens regionerne indskrives.

Klik her for at læse lovforslaget