Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danmark donerer yderligere ca. 3,78 mio. kr. til NATO’s Træningsmission i Irak.

Indholdsområde

 
Danmark donerer yderligere ca. 3,78 mio. kr. til NATO’s Træningsmission i Irak. 
Forsvarsministeren har i marts 2006 besluttet at donere yderligere 500.000 euro (ca. 3,78 mio. kr.) til den internationale fond, der finansierer NATO’s Træning.
07-03-2006 - kl. 16:16

Forsvarsministeren har orienteret NATO’s generalsekretær om beslutningen. Beslutningen er en konsekvens af en opfordring fra NATO’s generalsekretær til NATO’s medlemmer om donationer.

NATO stiller, efter anmodning fra den irakiske regering, et multinationalt hold af instruktører til rådighed for de irakiske sikkerhedsstyrker. Træningsmissionen skal primært uddanne irakiske officerer, så de selv kan stå for den fortsatte uddannelse af de irakiske soldater.

Endvidere har missionen en koordinerende rolle i forbindelse med materieldonationer og uddannelsestilbud fra individuelle NATO- og partnerlande.

Irakiske rekrutter under træning i NATO’s Træningsmission i Irak. Foto: SHAPE, NATO

Regeringen lægger stor vægt på træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker, herunder inden for rammen af NATO’s træningsmission i Irak. Derfor bidrager Danmark med en substantiel del af træningsmissionens personel og har i september 2005 doneret 250.000 euro (ca. 1,89 mio. kr.) til finansieringen af træningsmissionen. Endvidere har Danmark tidligere doneret et mindre antal pistoler samt et større antal lastbiler til den irakiske hær via træningsmissionen.

De danske bidrag til NATO’s Træningsmission i Irak udgør kun en del af den samlede danske indsats i Irak. Størstedelen af den danske indsats foregår indenfor rammerne af den Danske Bataljon i det sydlige Irak. Også i regi af bataljonen udføres en række uddannelses- og træningsaktiviteter, der er rettet mod de dele af den irakiske hær, der er stationeret i nærheden af den danske bataljon.