Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

EU-forsvarsministermøde den 15. maj

Indholdsområde

 
EU-forsvarsministermøde den 15. maj 
Pressemeddelelse: Forsvarsminister Søren Gade deltager mandag den 15. maj 2006 i EU-forsvarsministermøde i Bruxelles.
11-05-2006 - kl. 13:09

Forsvarsministeren vil ligeledes deltage i et fælles møde for EU-landenes udenrigs- og forsvarsministre.

På dagsordenen for forsvarsministrenes separate møde er bl.a. EU’s forestående militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo til støtte for FN-styrken MONUC under de kommende valghandlinger i landet. Forsvarsministrene vil også drøfte den forsatte styrkelse af de militære kapaciteter i EU-landene.

Kapacitetsspørgsmålet drøftes også på et møde i styrerådet i Det Europæiske Forsvarsagentur, der afholdes umiddelbart forud for selve EU-forsvarsministermødet. På grund af det danske forsvarsforbehold i EU deltager Danmark ikke i arbejdet under Det Europæiske Forsvarsagentur.

På fællesmødet for udenrigs- og forsvarsministrene vil hovedemnet være spørgsmålet om en styrkelse af EU’s evne til at reagere hurtigt og effektivt i katastrofe- og konfliktsituationer.

EU-formandskabet og EU-kommissionen har i den forbindelse bedt tidligere EU-kommissær Michel Barnier om at udarbejde en rapport om EU’s evne til at reagere på kriser. Barniers anbefalinger ventes præsenteret på EU-rådsmødet.

Orientering til redaktionerne:
Efter mødet vil det være muligt for pressen, at mødes med forsvarsministeren.