Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

EU-Forsvarsminister møde den 2.-3. oktober 2006

Indholdsområde

 
EU-Forsvarsminister møde den 2.-3. oktober 2006 

Forsvarsminister Søren Gade deltog den 2.-3. oktober i uformelt EU-forsvarsministermøde i Levi, Finland.
04-10-2006 - kl. 15:10

På dagsordenen var operationer, udvikling af militære kapaciteter, civil/militær koordination og støtte til Libanon.

Forsvarsministeren udtaler i den anledning:
”Mødet var som vanligt en glimrende lejlighed til uformelt at drøfte de sikkerheds- og for-svarspolitiske problemstillinger i tiden, og hvorledes EU konstruktivt kan bidrage til deres løsning.

Især hæftede jeg mig ved drøftelserne om behovet for civil/militær koordination - eller samtænkning, som vi plejer at sige i Danmark. Fra mange sider fremførtes bl.a. værdien af tættere samarbejde mellem de internationale aktører, der er til stede i samme operationsområde”.
 
Billede af alle ministrene på EU-forsvarsministermødet i Finland