Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren besøger Grønland

Indholdsområde

 
Nyhed 
Fra Arktis Knud Rasmussen klassen
 

Forsvarsministeren besøger Grønland 

Gitte Lillelund Bech gæster i perioden 15.-17. maj 2011 Grønland. Ministeren skal bl.a. besøge medarbejderne ved Grønlands Kommando samt drøfte forsvarsrelaterede emner med landsstyreformand Kuupik Kliest og andre samarbejdspartnere i Grønland.

13-05-2011 - kl. 15:30
Arktis tiltrækker i øjeblikket stor opmærksomhed. Også forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har blikket rettet mod området, da klimaforandringer i Arktis i fremtiden vil give forsvaret flere opgaver. Fra d. 15.-17. maj 2011 besøger ministeren Grønland for blandt andet at drøfte de mulige fremtidige opgaver og udfordringer med samarbejdspartnere i Grønland.

”Der sker en del på det arktiske område i øjeblikket. Klimaforandringerne i Arktis vil helt sikkert give forsvaret flere opgaver i det arktiske område. Vi er derfor i gang med at analysere de fremtidige opgaver. Snart skal der træffes beslutninger, og forud for dette ser jeg frem til selv at hente input på Grønland,” siger Gitte Lillelund Bech.

Forsvarsforliget 2010-2014 indeholder en række initiativer vedrørende Arktis. Initiativerne omfatter bl.a. en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en Arktisk Kommando og en omfattende analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis. Disse initiativer er blandt hovedemnerne, som Gitte Lillelund Bech under besøget bl.a. skal drøfte med landsstyreformand Kuupik Kliest og rigsombudsmand Mikaela Engell. Andre forsvarsrelaterede emner vil være grønlandske SAR helikoptere og beredskabssamarbejde samt Kongerigets strategi for Arktis, som er under udarbejdelse i Udenrigsministeriet.

Besøget i Grønland giver også forsvarsministeren mulighed for at møde forsvarets medarbejdere i Grønnedal samt besætningen på VÆDDEREN OG EJNAR MIKKELSEN.

”Jeg er glad for endelig at få mulighed for at gennemføre dette besøg, så jeg kan møde medarbejderne ved Grønlands Kommando i Grønnedal samt besætningen på VÆDDEREN OG EJNAR MIKKELSEN og takke dem for deres indsats,” siger Gitte Lillelund Bech.

Fakta

 
  • Sammenlægningen af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en Arktis Kommando er et tiltag i medfør af forsvarsforlig 2010-2014.
  • En arbejdsgruppe under Forsvarskommandoen er i gang med en analyse af den mulige fremtidige placering. Analysen vil blive afleveret til Forsvarsministeriet medio maj.
  • Efter endt behandling i ministeriet skal rapporten igennem en politisk beslutningsproces. Grønland og Færøerne vil også blive inddraget i beslutningsprocessen.
  • Det er ikke fastsat, hvornår en endelig beslutning om beliggenhed skal træffes.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00