Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren besøgte Operation NANOOK 2011

Indholdsområde

 
Nyhed 
Gitte Lillelund Bech på øvelse NANOOK 2011 i Canada
 

Forsvarsministeren besøgte Operation NANOOK 2011 

Gitte Lillelund Bech besøgte i perioden 17.-19. august 2011 den arktiske øvelse Operation NANOOK sammen med den canadiske forsvarsminister Peter MacKay

19-08-2011 - kl. 11:45
Operation NANOOK er en årligt tilbagevendende canadisk øvelse i Arktis, der i 2011 gennemføres mellem den 4. og 26. august. Som led i det dansk-canadiske samarbejde i arktis deltager det danske forsvar i øvelsen med inspektionsfartøjerne HVIDBJØRNEN og EJNAR MIKKELSEN. Også USA’s kystvagt deltager i øvelsen.

Gitte Lillelund Bech på besøg i arktiske Canada”Jeg er glad for vores gode og konstruktive samarbejde med Canada i Arktis. Det er et helt særligt miljø at operere i, der er forbundet med mange udfordringer. Derfor skal vi naturligvis i videst muligt omfang samarbejde om opgaveløsningen med andre internationale aktører”, udtaler Gitte Lillelund Bech.

Øvelsen består af to hoveddele, hvor den første primært fokuserer på overvågning og suverænitetshævdelse. Her vil canadiske, amerikanske og danske skibe bl.a. gennemføre eftersøgnings- og redningsopgaver, fiskeriinspektion og farvandsovervågning i Davisstrædet, Bafinbugten og Lancastersundet. Den anden del af øvelsen er en canadisk beredskabsøvelse, der bl.a. omfatter håndtering af en simuleret større flyulykke og maritime nødsituationer i arktiske egne.

”Forsvarsminister MacKay, viceforsvarsminister Fantino og jeg er enige om, at vores forsvar hver især har stor nytte af erfaringsudveksling på tværs, og at vi fremadrettet skal udvikle vores samarbejde i det arktiske område yderligere”, fortsætter Gitte Lillelund Bech.
 
Gitte Lillelund Bech på besøg i arktiske Canada Gitte Lillelund Bech på besøg i arktiske Canada

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00