Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ændret ansøgningssystem for militære medarbejdere

Indholdsområde

 
Nyhed 
Ændring i ansøgningssystemet for militære medarbejdere
 

Ændret ansøgningssystem for militære medarbejdere 

Ansøgningssystemet for militære medarbejdere bliver forbedret og informationsindsatsen styrket. Systemet udvides midlertidigt til at omfatte stillinger med indtræden på oberstløjtnant/kommandørkaptajnsniveauet.

18-10-2011 - kl. 09:00
Siden det militære ansøgningssystem blev indført i midten af 2009, har militært ansatte i visse situationer kunne søge stillinger frem for at blive beordret. Ansøgningssystemet har hidtil været begrænset til besættelse af stillinger med indtræden på oberst-/kommandørniveau og på general/admiralniveau, bemanding af stillinger som forsvarsattacheer og assisterende forsvarsattacher, militære sagsbehandlere i departementet, udnævnelse af major/orlogskaptajn (M322) samt indtræden på korporal-/chefsergentniveau.

Ansøgningssystemet udvides midlertidigt til efteråret 2012 til også at omfatte opslag af stillinger med indtræden på oberstløjtnant-/kommandørkaptajnniveauet.

Erfaringer med ansøgningssystemet
I løbet af sommeren har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Forsvarets Personeltjeneste undersøgt erfaringerne med de to første års anvendelse af ansøgningssystemet.

Erfaringerne har vist, at systemet giver større åbenhed omkring ledige stillinger i forsvaret, større gennemsigtighed i forfremmelsesproceduren og større følelse af ansvar for egen karriere. Der har været et bredt felt af ansøgere til de opslåede stillinger.

Erfaringerne har også vist, at rekrutteringsprocessen i visse tilfælde har været forholdsvis lang. Stillinger kan med fordel slås op tidligere i forhold til, hvornår de skal besættes, og stillingsopslag og information om ansøgningssystemet kan kommunikeres bedre ud til potentielle kandidater.

Bedre kommunikation og rekrutteringsproces
På baggrund af erfaringerne vil ansøgningssystemet blive optimeret i forhold til rekrutteringsprocessen og informationsindsatsen. På Forsvarets Personeltjenestes intranet er der oprettet et site, hvor ansøgere kan hente mere information om ansøgningssystemet. Det er for eksempel vejledning til ansøgningsprocessen, ”Q & A”, eksempler på ansøgninger og CV’er. Fremadrettet vil der også være en liste over kommende stillinger.

Ovenstående optimering og udvidelse af ansøgningssystemet skal give et større og forbedret erfaringsgrundlag forud for evalueringen af ansøgningssystemet, som skal gennemføres i efteråret 2012.