Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Bred aftale om redningsberedskabet

Indholdsområde

 
Nyhed 
Bred aftale om redningsberedskabet
 

Bred aftale om redningsberedskabet 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om det statslige redningsberedskab i Danmark. Aftalen sikrer et stærkt beredskab, der effektivt kan sættes ind i hele landet.

12-11-2012 - kl. 10:00
Trods økonomisk smalhals er det lykkedes regeringen og en bred kreds af Folketingets partier at sikre beredskabet, og på enkelte punkter styrke beredskabet, i den aftale, som forsvarsminister Nick Hækkerup i dag har forhandlet på plads.

Aftalen er to-årig og fastlægger rammerne for det statslige redningsberedskab og Beredskabsforbundet i 2013 og 2014.

Parterne er enige om at styrke arbejdet med de frivillige. Parterne er ligeledes enige om – bl.a. som følge af erfaringerne i Norge den 22. juli 2011 – at styrke danske myndigheders samlede evne til at håndtere større kriser. Endelig er parterne enige om at styrke beredskabet i hele landet i forbindelse med oversvømmelser, skybrud og udslip af farlige stoffer.

Med aftalen gennemføres effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2013 og ca. 25 mio. kr. i 2014. Det er forventningen, at effektiviseringerne gennemføres uden mærkbare konsekvenser for redningsberedskabets opgaveløsning.

Derudover udvides værnepligten i beredskabet fra 6 til 9 måneder, og som følge heraf reduceres antallet af værnepligtige i beredskabet fra de nuværende 690 til 420 i aftaleperioden.

Som en del af aftalen vil der blive nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.


For yderligere information kontakt forsvarsministeren (via Forsvarsministeriets pressevagt på 2323 6500) eller ordførerne fra forligspartierne:

  • Troels Lund Poulsen, Venstre: 3337 4552
  • Annette Lind, Socialdemokraterne: 3337 4070
  • Marie Krarup, Dansk Folkeparti: 3337 5134
  • Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre: 3337 4704
  • Jonas Dahl, Socialistisk Folkeparti: 3337 4418
  • Villum Christensen, Liberal Alliance: 3337 4905
  • Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: 6162 4236

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00