Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer 

I medfør af Forsvarsforliget 2010-2014 har forsvaret gennemført en analyse af forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer (etablissementsanalysen).

08-10-2012 - kl. 15:10
Analysen, der blev udleveret til partierne bag forsvarsforliget den 21. juni 2012, har udnyttelsen af de eksisterende etablissementer som sit udgangspunkt. Med afsæt i kapacitetsudnyttelsen er der foretaget en analyse af mulighederne for at optimere etablissementsstrukturen, således at denne bringes i balance med forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs fremadrettede behov.

Rapporten fremkommer med en række optioner for, hvordan forsvarets etablissementsstruktur kan tilpasses gennem organisatoriske og fysiske ændringer, der vil medføre en samling af forsvarets og hjemmeværnets enheder på færre etablissementer. Etablissementsanalysen har tjent som bagvedliggende grundlag i forbindelse med de igangværende politiske drøftelser mellem partierne bag forsvarsforliget vedrørende forsvarets fremadrettede struktur.

Læs analysen af det langsigtede behov for etablissementer

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00