Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren i Berlin

Indholdsområde

 
Nyhed 
Thomas de Maizière
Tysklands forsvarsminister Thomas de Maizière 

Forsvarsministeren i Berlin 

Forsvarsminister Nick Hækkerup mødes onsdag d. 25. april 2012 med Tysklands forsvarsminister Dr. Thomas de Maizière i Berlin.

24-04-2012 - kl. 16:05

På mødet i Berlin vil de to forsvarsministre drøfte aktuelle forsvarspolitiske emner samt mulighederne for et øget dansk-tysk forsvarssamarbejde.

Forsvarsministeren vil sammen med sin tyske kollega bl.a. drøfte udviklingen i Afghanistan og forventningerne til det kommende NATO-topmøde i Chicago d. 20.-21. maj 2012, ligesom Nick Hækkerup også vil orientere sin tyske kollega om de danske erfaringer fra Air Policing i Baltikum.

”Både Danmark og Tyskland ønsker at støtte de tre baltiske lande med at håndhæve suveræniteten over deres luftrum. Det er vigtigt, at så mange NATO-lande som muligt på topmødet i Chicago sender et stærkt signal om fortsat villighed til at bidrage til Air Policing i Baltikum. Air Policing er Smart Defence – og samtidig en konkret udmøntning af solidaritet i Alliancen” siger forsvarminister Nick Hækkerup.

Blandt mulige emner for øget samarbejde er det danske NATO-initiativ om fælles anskaffelse og oplagring af ammunition.

Mødet giver også Danmark lejlighed til at høre om de tyske erfaringer med suspension af værnepligten og den igangværende tyske strukturreform.

”Med hensyn til værnepligten har det tyske Forbundsværn og dansk forsvar haft gode muligheder for at kigge hinanden i kortene og lære af hinandens erfaringer. På tysk side har især den danske model for Forsvarets Dag vakt betydelig interesse. Derfor har det også været positivt at opleve de gode tyske erfaringer med udsættelsen af værnepligten i sommeren 2011,” siger Nick Hækkerup.

 

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00