Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nick Hækkerup besøger soldaterne i Afghanistan

Indholdsområde

 
Nyhed 
Forsvarsminister Nick Hækkerup forevises en let morter og holder tale til soldaterne i Patrol Base Clifton i Helmand
Forsvarsminister Nick Hækkerup forevises en let morter og holder tale til soldaterne i Patrol Base Clifton 

Nick Hækkerup besøger soldaterne i Afghanistan 

Forsvarsministeren besøgte den 6. januar 2012 de danske styrker i Helmand-provinsen i Afghanistan.

06-01-2012 - kl. 22:45
Forsvarsminister Nick Hækkerup har netop afsluttet sit besøg hos de danske soldater i Helmand-provinsen. Der var tale om et tætpakket ophold i Afghanistan, som blandt andet omfattede besøg ved de danske styrker i Camp Bastion, i Main Operation Base Price og i den fremskudte patruljebase Clifton i den grønne zone.

”Det var en fornøjelse at besøge vores soldater i Helmand. Jeg har set meget frem til besøget, og jeg synes det er en professionel og flot indsats, som vores soldater yder under meget vanskelige vilkår. Der er fortsat store udfordringer i Afghanistan – også i Helmand-provinsen, hvor hovedparten af vores soldater er indsat. Det har været meget lærerigt at lytte til erfaringerne fra soldaterne i den skarpe ende, og drøfte både fremskridt og udfordringer med dem”, siger Nick Hækkerup.

Forsvarsministeren besøgte også det regionale træningscenter (Regional Military Training Center) i Camp Shorobak, hvor Danmark fra februar overtager ansvaret for at støtte og vejlede uddannelsen af soldater til den afghanske hær.

”Fremskridt tager tid, og det er vigtigt at have realistiske forventninger, men mit besøg i Helmand bekræfter vores vurdering af, at den strategi vi i bred enighed har lagt, er den rigtige, og at vi skal fortsætte med at støtte opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Opbygningen af den afghanske hær og politi er med til at skabe forudsætningerne for, at vores soldater kan have en gradvist mere tilbagetrukken rolle frem mod udgangen af 2014, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker overtager det samlede ansvar for sikkerheden i Afghanistan”, siger Nick Hækkerup. 

Fakta

  • Når næste hold soldater udsendes i februar 2012, vil der ske en markant ændring i styrkens størrelse og sammensætning, og den danske styrke i Helmand reduceres til knap 600 soldater.
  • Samtidig vil opgaverne i væsentligt højere grad bestå i at uddanne og vejlede de afghanske sikkerhedsstyrker i hæren og politiet.
  • Endvidere udsendes fra februar 2012 to luftmilitære støttebidrag: Et transportfly med nødvendigt jordpersonel, der stationeres i Kandahar, og et luftoperationscenter, der indsættes i det nordlige Afghanistan.
  • Der er i alt ca. 720 danske soldater i Afghanistan.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00