Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danske soldater ind i nyt område i Afghanistan

Indholdsområde

 
Nyhed 
Danske soldater i god kontakt med de lokale i DAK-området.
Danske soldater i god kontakt med de lokale i DAK-området. 

Danske soldater ind i nyt område i Afghanistan 

De seneste måneder er danske soldater gået ind i et nyt område nordøst for Gereshk. Efter dem følger et af de største udviklingsprojekter i Helmand.

01-02-2011 - kl. 15:00
Siden oktober har danske soldater opereret i området Deh Adam Kahn (DAK), der ligger nordøst for byen Gereshk. Gennem en omdisponering af styrkerne i Upper Gereshk Valley er det blevet muligt at opretholde en permanent tilstedeværelse af danske soldater i området, der strækker sig fra Gereshk op imod Patrol Base Line.

- Vi er gået ind i området, fordi det har høj prioritet hos de afghanske myndigheder. Tanken er at standse oprørsaktiviteter i området og forhindre de mange angreb på afghansk politi, der hidtil har været, så der kan skabes en udvikling i området, forklarer oberstløjtnant Thomas Funch Pedersen, der er næstkommanderende i Den Danske Kampgruppe.

DAK er hjemsted for et af de mest ambitiøse projekter i hele Helmand-provinsen – nemlig et vandkraftværk, der kan levere strøm til et større område.

Nu har cirka 15-20 procent af indbyggerne i Gereshk adgang til elektricitet udbudt af myndighederne. Når vandkræftværket står klar, vil næsten alle have adgang til el, og det vil være et rigtig godt og nødvendigt fundament for videre udvikling i Gereshk, siger Ole Brams, der er en af Udenrigsministeriets tre civile stabiliseringsrådgivere i det danske ansvarsområde.

En forudsætning for, at projektet kan gennemføres, er, at området bliver sikkert, og at infrastrukturen bliver bedre. Derfor er en af de helt konkrete opgaver at sikre og asfaltere vejen Bandi Barq Road, der er afgørende for vandkræftværket.

- En asfalteret, sikker og oplyst vejstrækning er desuden et konkret og meget stærkt bevis på, at de afghanske myndigheder er til stede i området, og det er ekstremt vigtigt for de lokales oplevelse af sikkerhed og de afghanske myndigheder, siger oberstløjtnant Thomas Funch Pedersen.

Mange forberedelser
Forberedelserne til at gå ind i DAK begyndte allerede i september, da de afghanske myndigheder og sikkerhedsstyrker i samarbejde med danske og britiske soldater begyndte at kortlægge området og forberede beboerne på, hvad der ville ske i området.

Forberedelserne kan være en af grundene til, at soldaterne ikke har mødt ret meget militær modstand, mener Thomas Funch Pedersen.

- Vi har brugt meget tid på at fortælle, at vi er i området, fordi de afghanske myndigheder ønsker at skabe udvikling. Derfor har vi også brugt tid på at finde ud af, hvilke behov de lokale har for udvikling, siger han.

Operationerne i DAK er primært udført af soldater fra Bravo-Kompagniet, der er udsendt af Den Kongelige Livgarde.

- De lokale har i hovedsagen modtaget os meget positivt, men en del er fortsat skeptiske, fordi de vil se og mærke, at vi og ANA er der for at blive, inden de viser os tillid og opbakning, siger major Michael Toft, der er chef for Bravo-Kompagniet.

Men det er en skepsis, der trods alt er blevet mindre i takt med, at de lokale har oplevet, at de danske og afghanske soldater rent faktisk bliver i området.

- Vi har oplevet en stigning i antallet af lokale, der kommer til os og fortæller os om udlagte IED’er, fjendens bevægelser og deres egne ønsker til udvikling i området. Samtidig fortæller de lokale os, at oprørernes pres på dem generelt er faldet efter vores ankomst, siger Michael Toft.


Skrevet af Mette Vosgerau, presseofficer, ISAF Hold 10

Eksterne links

Fakta om DAK

Området strækker sig fra Gereshk by op til Patrol Base Line. De bor mellem fem og ti tusinde mennesker i området, og det er umuligt at give et mere præcist tal.

Området har ingen større byer, men består af en masse mindre landsby-samfund, hvoraf det største hedder Noorzai. Området har tidligere været domineret af Taleban.