Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Forsvarsministeriets logo

Forsvarsministeriets departement 

Forsvarsministeriets departements opgaver spænder vidt – fra betjening af forsvarsministeren til overordnet ledelse af ministerområdet. Overordnet set arbejder ministerområdet for fred, frihed og sikkerhed – både herhjemme og i udlandet.

 
Hovedopgaver
 
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver:

 

  • For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter.
  • For det andet står vi for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Vi sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført. Vi fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

 
Organisation

Vi er ca. 270 medarbejdere  i departementet – både civile og militære. Blandingen af civile og militære medarbejdere giver en god dynamik i dagligdagen og en god mulighed for faglig sparring.

For at sikre den bedste opgaveløsning er departementet organiseret i forskellige enheder med hvert sit ansvarsområde. Departementschefen er den øverste ansatte chef. Herunder findes fem afdelinger med dertil hørende kontorer. 
 
Enhedernes arbejdsområder

Du kan finde mere information om vores opgaver under beskrivelsen af de enkelte enheders arbejdsområder:

 

 
Her kan du se Forsvarsministeriets organisationsdiagram på dansk og engelsk:


This article in English
Sidst opdateret 03-09-2018 - kl. 11:34

Interne links

Eksterne links