Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets afdeling for Sikkerhedspolitik og Operationer 

Afdelingen består af tre kontorer, der overordnet står for policyudvikling af forsvarspolitiske aspekter af dansk sikkerhedspolitik, internationalt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde samt såvel nationale som internationale operationer, herunder cybersikkerhed, krisestyring, internationalt sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning. En vice-afdelingschef vil blive ansat, så snart den rette kandidat er fundet.

Forsvars- og Sikkerhedspolitik
Kontoret er ansvarlig for Forsvarsministeriets overordnede forsvars- og sikkerhedspolitik, og håndterer udfærdigelsen og koordinationen af politiske aftaler, bl.a. forsvarsforliget. Kontoret er desuden ansvarlig for udviklingen af og tilsynet med Værnsfælles Forsvarskommando samt udviklingen i de enkelte værn og specialoperationsområdet. Derudover er kontoret ansvarlig for NATO generelt, herunder policy, forsvarsplanlægning, struktur, m.v. samt EU og CSDP. Endelig har kontoret landeansvar for USA, Rusland og Kina, samt de bilaterale relationer i EU og NATO.

Nationale Operationer
Kontoret er overordnet ansvarlig for sager vedr. nationale operationer, national sikkerhed og nærområdet. Kontoret har derfor ansvaret for sager vedrørende nationale operationer og indsættelser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet i Danmark, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis. Kontoret er endvidere ressortkontor for Forsvarets Efterretningstjeneste og ansvarlig for cybersikkerhed, krisestyring og Forsvarsministeriets støtte til andre myndigheder, fx politiet, ligesom det fungerer som sekretariat for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd.

Kontoret er Forsvarsministeriets ankerpunkt for Arktis, for det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) og for Østersøregionen. Det indebærer landeansvar for Island, Norge, Sverige og Finland. Endelig er kontoret ansvarlig for internationalt beredskabssamarbejde i nordisk regi samt i EU og NATO. I forhold til NATO varetager kontoret også forhold vedr. Alliancens arbejde med cybersikkerhed, civil og militær beredskabsplanlægning, krisestyringsmekanismer og efterretningsforhold.

Internationale Operationer
Kontoret er ansvarlig for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om internationale indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet. Kontoret er tillige ansvarlig for internationalt sikkerhedssamarbejdekapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden) samt for sagsområder relateret til FN og OSCE, herunder våbenkontrol mv.

Dertil er kontoret ansvarlig for policy og forvaltning af danske forsvarsattachéer i udlandet og udenlandske forsvarsattachéer i Danmark og har landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien, Frankrig, Tyskland og de baltiske lande.
Sidst opdateret 08-03-2018 - kl. 13:50

Interne links

Eksterne links