Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets Program- og Investeringsafdeling 

Program- og Investeringsafdelingen består af fire kontorer. Afdelingen varetager udviklingen af koncernen og virksomhedsudvikling, idet respektive styrelser bidrager med faglig rådgivning.

Materiel og Kapacitet
Kontoret er ansvarlig for implementeringen af kapacitetsudvikling på Forsvarets område og strategisk styring af kapacitetsplanlægning på materielområdet. Hertil kommer ansvaret for strategisk styring af implementering af større materielprojekter (programledelser og styregrupper) samt generel styring og tilsyn inden for materielområdet. Kontoret er endvidere ansvarlig for koordination, mødeforberedelse samt sekretariatsvirksomhed for Forsvarsministeriets Investeringskomité. Kontoret er ansvarlig for industrisamarbejde og relationer til forsvarsindustrien, herunder Forsvarsministeriets Open for Business strategi. Kontoret er endelig ansvarlig for sagsbehandling af forhold vedrørende Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, materieldirektørfunktionen samt internationalt materielsamarbejde. Kontoret repræsenterer Forsvarsministeriet i Forsvarets Materielnævn og Statens Våbenkontrol.

Infrastruktur, Miljø og Energi
Kontoret er ansvarlig for kapacitetsplanlægning og tilsyn vedrørende ejendomme, skydebaner, øvelsesområder og NATO Infrastrukturprojekter i Danmark, herunder implementering af strategiske projekter på Ejendoms- og Infrastrukturområdet. Kontoret er desuden ressortkontor for klima-, energi-, miljø- og naturområdet i koncernen, herunder udvikling af ministerområdets ”grønne profil”, miljøoprydning i Grønland og internationalt samarbejde på klima-, energi, -natur- og miljøområdet. Kontoret er ressortkontor for Christiansø.

Beredskab og Hjemmeværn
Kontoret er ansvarlig for den strategiske styring og kapacitetsudvikling i redningsberedskabet (Beredskabsstyrelsen) og Hjemmeværnet samt Forsvarets kapaciteter inden for bl.a. havmiljø, Search and Rescue (SAR) og søopmåling i Danmark og Arktis. Inden for sagsområderne har kontoret overordnet til opgave at udarbejde og implementere politiske aftaler og at føre fagligt tilsyn med myndighederne. Kontoret udarbejder strategiske faglige analyser, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse og styring af de samlede ressourcer i Forsvarsministeriets koncern. Kontoret bidrager endvidere til budgetanalyser og varetager generelle styringsmæssige relationer til den løbende opdatering af de pågældende myndigheders forvaltningsgrundlag, herunder såvel nationale som internationale juridiske forhold. Kontoret er endelig repræsenteret i en række nationale og internationale fora inden for fagområderne.

Strategisk IT

Kontoret er ansvarlig for strategi, mål og rammer for IT-virksomheden i koncernen, herunder fastlæggelse af mål og rammer for IT-strategi, IT-governance og IT-sourcingstrategi. Kontoret er endvidere ansvarlig for strategisk styring af kapacitetsplan IT, herunder koordination af departementets behandling af kapacitetsplan IT og andre bidrag på IT-området til behandling i Forsvarsministeriets Investeringskomité, ligesom kontoret moniterer gennemførelsen af projekter i IT-udviklingsporteføljen samt drift og vedligeholdelse af IT-services. Endelig er kontoret ansvarlig for tillsyn med IT-virksomheden, IT-anvendelsen og informationssikkerheden i koncernen, herunder koordination med tilsynsmyndighederne, først og fremmest Center for Cybersikkerhed og Rigsrevisionen.
Sidst opdateret 04-04-2018 - kl. 09:49

Interne links

Eksterne links