Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Forsvarets Auditørkorps fører blandt andet militære straffesager
Forsvarets Auditørkorps fører blandt andet militære straffesager

Forsvarets Auditørkorps 

Forsvarets Auditørkorps (FAUK) er en myndighed under Forsvarsministeriet. Forsvarets Auditørkorps er den militære efterforsknings- og anklagemyndighed. Forsvarets Auditørkorps er uafhængig af Forsvaret.
 

Militære straffesager er kerneopgaven
De væsentligste opgaver for Auditørkorpset er efterforskning og behandling af militære straffesager i ind- og udland. Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, den civile straffelov eller andre straffebelagte civile bestemmelser. Drejer det sig om overtrædelser af den civile straffelov, eller andre strafbelagte civile bestemmelser, skal overtrædelsen dog vedrøre tjenesten eller være begået på militært område mv. for at være en sag for Auditørkorpset.
 

Andre opgaver
Forsvarets Auditørkorps hjælper også forsvarets myndigheder med efterforskning af arbejdsskadesager, erstatningssager og lignende. Herudover behandler auditørkorpset også en række andre opgaver.
 

Departementets tilsyn
Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring i Forsvarets Auditørkorps er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det gør vi som led i departementets overordnede ledelse og styring af ministerområdet.

Vil du i kontakt med FAUK?
Find Forsvarets Auditørkorps' kontaktoplysninger på fauk.dk

Sidst opdateret 26-05-2016 - kl. 14:11

Interne links

Eksterne links