Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Værnsfælles Forsvarskommando består bl.a. af hærstaben, marinestaben og flyverstaben
Værnsfælles Forsvarskommando består bl.a. af hærstaben, marinestaben og flyverstaben

Værnsfælles Forsvarskommando 

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) er en militær myndighed (styrelse) under Forsvarsministeriets område, som ledes af forsvarschefen. Forsvarschefen er samtidig forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver.

Værnsfælles Forsvarskommando er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning. Endvidere skal kommandoen støtte forsvarschefen i at varetage ansvaret for den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet, som vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og ressourcestyring, herunder af støttevirksomheden, der er integreret og samlet i Forsvarsministeriets departement.

Værnsfælles Forsvarskommando består af fem stabe og to kommandoer som tilsammen udgør "Forsvaret": En operationsstab, en koordinations- og udviklingsstab, en hærstab, en marinestab, en flyverstab, Arktisk Kommando samt Specialoperationskommandoen. Forsvarschefen, viceforsvarschefen, væsentlige dele af Operationsstaben samt Udviklings- og koordinationsstaben er placeret i København, mens de øvrige stabe er samlet i Karup. Arktisk Kommando er placeret i Nuuk, mens Specialoperationskommandoen er under etablering i Aalborg.

Værnsfælles Forsvarskommando blev etableret med baggrund i aftalen om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet af 10. april 2014.


Vil du i kontakt med Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)?
Find Værnsfælles Forsvarskommandos kontaktoplysninger på forsvaret.dk

This page in English
Sidst opdateret 23-10-2018 - kl. 13:31

Fakta

Der er ca. 18.800 ansatte under Den Værnsfælles Forsvarskommandos myndighedsområde. Ca. 14.000 er militære ansatte og ca. 4.000 er civile ansatte.

Værnsfælles Forsvarskommando og underliggende militære myndigheder har et årligt budget på ca. 7 mia. kr.

Interne links

Eksterne links