Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Operationskontoret er sagsansvarligt kontor for operationer inden for ministerområdet og for Forsvarets Efterretningstjeneste.
Operationskontoret er sagsansvarligt kontor for operationer inden for ministerområdet og for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Forsvarsministeriets Operationskontor 

Forsvarsministeriets Operationskontor beskæftiger sig med såvel nationale som internationale operationer, krisestyring og Forsvarets Efterretningstjeneste. Kontorets opgaver består primært i at omsætte regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik til konkrete resultater.
 
Opgaver
Kontoret er bl.a. ressortansvarligt for:
 

  • Internationale operationer
  • Nationale operationer og indsatser
  • Nordatlanten
  • Krisestyring
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Indsættelse af personel og materiel fra Beredskabsstyrelsen i humanitære indsatser i udlandet
  • Cybersikkerhed samt håndtering af nationale særlige hændelser relateret til cyberspace

 
Internationale operationer
Kontorets opgaver vedrørende internationale operationer består blandt andet i at:
 

  • Tilvejebringe grundlaget for den politiske beslutning om udsendelse af militære styrkebidrag
  • Monitere udsendte styrker og operationer 
  • Tilvejebringe grundlaget for den politiske beslutning om tilpasning og hjemtagning af militære styrkebidrag.

 
Krisestyring

Operationskontoret har bl.a. ansvaret for Forsvarsministeriets deltagelse i regeringens krisestyringsorganisation, samt koordination med andre myndigheder i tilfælde, hvor der skulle opstå en krise inden for eller uden for Danmark, som involverer regeringens krisestyringsorganisation.

 
Kontorets medarbejdere
Kontoret for Operationer består af en chef og ni medarbejdere. Halvdelen af kontoret består af officerer og den anden halvdel af civilt ansatte.  

Sidst opdateret 04-08-2014 - kl. 10:05

Fakta

Forsvarsministeriets operationskontor er ressortkontor for operationer inden for Forsvarsministeriets område og for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Interne links

Eksterne links