Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Forlig og økonomi

Tema om forsvarsforlig og økonomi I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. Som regel er de fem-årige.

Internationale operationer

Tema om internationale operationer
Hovedparten af Danmarks aktuelle internationale engagement udgøres af styrkebidrag i Afghanistan og Irak/Syrien.

Veteraner

Tema om veteraner
Den danske veteranpolitik indeholder initiativer, der styrker anerkendelse og støtte af udsendte soldater, pårørende og veteraner.

NORDEFCO - Nordisk samarbejde

Tema om nordisk samarbejde
De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område.

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde
Danmark deltager i en lang række  internationale samarbejder indenfor forsvar, sikkerhed og beredskab.

NATO

Tema om NATO
Samarbejdet i NATO omfatter bl.a. fælles militære kapaciteter og procedurer og ikke mindst fælles militære operationer.

Nye kampfly

Tema om nye kampfly
Der er enighed om at anskaffe 27 F-35 kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme.

Cybersikkerhed


Forekomsten af it-relaterede trusler mod private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er stigende.

Miljø og energi

Tema om miljø og energi
Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi sætter fokus på at begrænse forurening og udledning.

Mangfoldighed i Forsvaret

Læs om mangfoldighed
Mangfoldighed inden for Forsvarsministeriets område handler om øget effektivitet og bedst mulig opgaveløsning.