Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
National strategi for cyber og informationssikkerhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 

I december 2014 blev Danmarks første nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed lanceret. Strategien udspringer af et ønske om at fokusere beskyttelsen på udvalgte områder, hvor de cybersikkerhedsmæssige udfordringer vurderes at være særligt store, samt områder, hvor der er mulighed for at opbygge erfaringer og udvikle modeller, som senere vil kunne udbredes til andre områder. Strategien fokuserer således primært på cyber- og informationssikkerhed i staten og i særlig grad på sikkerheden i henholdsvis energisektoren og telesektoren.

Hovedformålet med strategien er at professionalisere statens arbejde med informationssikkerhed og øge samfundets robusthed mod cyberangreb yderligere. Strategien indeholder 27 konkrete initiativer, der bidrager til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb. Målet er, at danske borgere og virksomheder fortsat har tillid til, at staten passer bedst muligt på deres data, og at Danmark fortsat er et sikkert land at investere og anvende digitale tjenester i. Flere initiativer i strategien berører direkte Center for Cybersikkerheds arbejde, således at særligt centerets muligheder for at rådgive om cybersikkerhed i forhold til industrielle kontrolsystemer, for at udrede og analysere større cyberhændelser og endelig for at udarbejde sektorspecifikke trusselvurderinger på cyberområdet styrkes.

Med den nationale strategi blev der sat fokus på en række af de cybersikkerhedsmæssige udfordringer, vi som samfund står over for, og der er med strategien skabt en klar retning for de kommende års indsats på området. Truslerne på cyber- og informationssikkerhedsområdet er dog en dynamisk størrelse, og der vil derfor løbende være fokus på effekten af de 27 initiativer.

Fakta om strategien
Strategien indeholder 27 initiativer på tværs af seks indsatsområder:
  • Professionalisering og styrket it-tilsyn
  • Klare krav til leverandører 
  • Styrket cybersikkerhed og mere viden på området 
  • Robust infrastruktur i energisektoren og telesektoren 
  • Danmark som stærk international medspiller 
  • Stærk efterforskning og klar information til borgere, virksomheder og myndigheder

Otte ministerier indgik i arbejdet med strategien: Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet.

Læs National strategi for cyber og informationssikkerhed
Nyhed om Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed
Sidst opdateret 26-09-2017 - kl. 11:30

Interne links

Eksterne links