Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Cybersikkerhed

Om Cybersikkerhed 

Danmark er helt i front i den digitale udvikling. Men den øgede digitalisering gør os også sårbare for digitale trusler og stiller krav til, at vi formår at beskytte os tilstrækkeligt.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at der er en meget høj cybertrussel mod Danmark, særligt fra cyberspionage, men også fra cyberkriminalitet. Hertil kommer en potentiel trussel fra fremmede stater, som benytter cyberangreb til at forsøge at påvirke meningsdannelsen i andre lande. Cybertruslen er en særdeles aktiv trussel, der har både sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Læs mere om cybertruslen og FE’s risikovurderinger her.

Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste har til opgave at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i forhold til samfundsvigtige funktioner: 
  • Netsikkerhedstjenesten opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder med samfundsvigtige funktioner som eksempelvis finanssektoren, telenettet, og en række statslige funktioner. 
  • Som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed vejleder og rådgiver Centeret myndigheder og virksomheder om it-sikkerhed. 
  • Som myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet, fører Centeret blandt andet tilsyn på teleområdet og rådgiver om teleberedskab.

Derudover varetager øvrige myndigheder også opgaver på området. Eksempelvis efterforsker Rigspolitiets Nationalt Cybercrime Center forbrydelser, mens en række øvrige opgaver omkring digitalisering og informationssikkerhed ligger under fx Finansministeriet og Erhvervsministeriet.

Militær cyberkapacitet
Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste er i færd med at opbygge en operativ cyberkapacitet, som gør Forsvaret i stand til dels at forsvare egne netværk og dels indhente oplysninger og viden, herunder om modstanderes kapaciteter. I sidste ende vil kapaciteten også kunne bruges til at angribe en modstanders netværk, og Danmark får således en militær cyberkapacitet i lighed med Forsvarets øvrige kapaciteter.

National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed
Regeringen har iværksat arbejdet med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, og 13 ministerier er med om bordet. Strategien, som skal være færdig i løbet af 2017, skal bygge videre på den hidtidige strategi fra 2014 men med et nyt og højere ambitions¬niveau, så det sikres, at Danmark også i fremtiden er rustet til de digitale udfordringer.

Læs National strategi for cyber og informationssikkerhed
Læs nyhed om Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed (14. december 2016)

Internationalt samarbejde
Der foregår et omfattende internationalt samarbejde på cyberområdet. Det sker i regi af bl.a. EU, NATO og OSCE, hvor Danmark deltager i en lang række mødefora og samarbejder til gavn for danske interesser. Men det foregår også bilateralt, hvor ikke mindst efterretningstjenester deler følsomme oplysninger om cybertrusler.

Sidst opdateret 26-09-2017 - kl. 11:28

Interne links

Eksterne links