Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grafik til tema om forlig

Forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. I de seneste år har der været tradition for flerårige – som regel fem-årige - forlig. Forsvarsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker.

Udspil til forsvarsforlig 2018-2023

Udspil til forsvarsforlig
Regeringen ønsker at styrke Forsvaret substantielt, så Forsvarets årlige bevilling stiger gradvist frem mod 2023.

Forsvarsforlig


Indeværende forsvarsforlig 2013-2017 omfatter effektiviseringer af Forsvaret for 2,7 mia. kr. uden at der skæres ned på Forsvarets evne til at løse de operative kerneopgaver.

Beredskabsforlig


Beredskabsforliget er en politisk aftale om Redningsberedskabets formål, opgaver, organisation og fremadrettede udvikling.

Ministerområdets økonomi


Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2017 udgør i alt 21,7 mia. kr. Bevillingerne er baseret på forsvarsforliget 2013-2017.

Forsvarspolitik

Dansk forsvarspolitik har til formål at forsvare og fremme danske interesser samt at understøtte dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Forsvarskommissioner


Forsvarskommissioner nedsættes typisk i forbindelse med større strategiske omvæltninger i omverdenen. I nyere tid har Danmark haft tre forsvarskommissioner.