Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Kampfly - baggrund

Kampfly - Baggrund 

Det fremgår af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, at Danmark også fremadrettet skal råde over en kampflykapacitet. Det er således politisk bestemt, at kampfly fortsat skal være en del af det danske forsvar og løse opgaver, som bidrager til varetagelsen af danske sikkerhedspolitiske interesser.

Baggrunden for forsvarsaftalens fokus på nye kampfly er blandt andet beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008 og forsvarsforliget 2010-2014. Disse konstaterede et fortsat dansk sikkerhedspolitisk behov for kampfly til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum, overvågning af nationalt interesseområde, samt mulighed for udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

Den nuværende typevalgsproces blev påbegyndt i 2013, og er en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev sat i bero i 2010. Beslutningen i 2010 om at udskyde den oprindelige typevalgsproces blev truffet med henvisning til, at det var muligt at anvende F-16 flyene længere end oprindeligt planlagt. I den nuværende typevalgsproces indgår Eurofighter, F-35A Joint Strike Fighter og F/A-18F Super Hornet.

Formålet med processen frem til typevalget er at skabe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om typevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen vil danne grundlag for, at der efter typevalg kan indledes forhandlinger med den valgte kandidat om en efterfølgende anskaffelse. Desuden er det en del af typevalgsprocessen at fastlægge de økonomisk og operativt mest gunstige ud- og indfasningstidspunkter for kampflyene.

De aldrende F-16 fly skal på pension
De danske F-16 fly har, når de forventeligt udfases i perioden 2020-2024, fløjet i mere end 40 år. De nærmer sig grænsen for, hvor mange flyvetimer der er tilbage i flyene. Danmarks nuværende F-16 samarbejdspartnere har eller er på vej til at erstatte deres F-16 fly. Dette vil have betydning for Danmarks muligheder for fremtidigt samarbejde med andre F-16 brugere. Danmark vil således over tid blandt andet skulle stå alene med de stigende omkostninger, der vil være til anskaffelse af nye reservedele, opdatering og vedligeholdelse af flyene. En levetidsforlængelse vil derfor samlet set være forbundet med betydelige operative, tekniske og økonomiske udfordringer.

Nyt Kampfly Program
Til at forberede beslutningsgrundlaget for anskaffelsen af nye kampfly blev Nyt Kampfly Program oprettet i marts 2013. Nyt Kampfly Program blev en integreret del af Forsvarsministeriets departement og havde blandt andet til opgave at evaluere de tre kampflykandidater inden for fire grundlæggende områder: strategiske, militære, økonomiske og industrielle forhold.
Programmet er per 1/1-2017 organisatorisk overgået til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med domicil i Ballerup.
Sidst opdateret 16-01-2017 - kl. 09:45

Interne links

Eksterne links