Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Mission Rehearsal Exercise KFOR hold 34. Foto: Forsvaret
  Mission Rehearsal Exercise KFOR hold 34. Foto: Forsvaret

  Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 

  Forsvarsministeriet har siden 2012 haft grønne indsatser indenfor energi og miljø højt på koncernens dagsorden. Der rapporteres hvert år på, hvorledes vores grønne ambitioner omsættes til konkret virkelighed. Forsvarsministeriets koncern er en af Danmarks største virksomheder med etablissementer rundt i hele landet. Opgaveporteføljen i både ind- og udland kræver mange ressourcer, hvilket kan påvirke miljøet og medføre udledning af klimagasser. Forsvarsministeriet står derfor bag en grøn indsats via et strategiarbejde der går på tværs af hele koncernen.

  Indsatsen på natur-, miljø- og energiområdet skal understøtte og ikke begrænse den operative indsats og behovet for ændringer i aktivitetsniveau. Samtidig skal det kunne betale sig at være grøn. Alle tiltag er selvfinansierede ud fra de ressourcebesparelser, der indgår i projektet.

  Der udsendes hvert år en rapport om opfyldelse af de opstillede miljø- og energimål. Rapporterne er tilgængelige her på fmn.dk.

  Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020
  Den operative opgaveløsning (Værnsfælles Forsvarskommandos, Hjemmeværnskommandoens og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning ude og hjemme) er i fokus i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020. Forsvarsministeriet ønsker at skabe bedre vilkår for miljø, natur og klima i forbindelse med løsningen af kerneopgaverne ved at begrænse omfanget af affald, opnå et lavere energiforbrug samt reducere påvirkningen af det omkringliggende økosystem, luft- og vandmiljø. Strategien er bygget op omkring otte fokusområder, som omfatter konkrete tiltag, der giver mening og effekt i den operative virksomhed. Samtidig videreføres indsatsen i støttestrukturen, altså bygninger, arealer, indkøb m.v.

  Hovedfokusområderne for strategiperioden 2016-2020 er den operative virksomhed, støttevirksomheden samt det arktiske område og Christiansø.

  Der er derudover identificeret yderligere fokusområder til understøttelse af det strategiske sigte:

  • Miljø- og energipolitik, miljø- og energiledelse samt klimaregnskab
  • Teknologi og vidensopbygning/data
  • Internationalt samarbejde
  • Adfærd og kommunikation

  Her kan du læse mere
  Læs mere om aktiviteterne i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 og om status i den årlige Rapport for opfyldelse af mål i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi. Derudover udgiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt Forsvarsministeriets Klimaregnskab.

  This article in English
  Sidst opdateret 03-08-2017 - kl. 12:12

  Interne links

  Eksterne links