Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen på topmødet i Lissabon 2010
NATO's forhenværende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen under topmøde i Lissabon 2010

Danske visioner for NATO 

NATO har siden den kolde krigs afslutning været i gang med en løbende reformproces for at tilpasse sig nye udfordringer og trusler.

På NATO-topmødet i Lissabon i november 2010 fik alliancen et nyt Strategisk Koncept. NATO’s strategiske koncept beskriver det sikkerhedspolitiske landskab og angiver, hvilke typer opgaver NATO skal kunne løse. Det nye strategiske koncept tager højde for nye trusler og udfordringer som eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride operationer. Samtidig understreger det, at NATO-landene skal fortsætte arbejdet med at skabe stadig mere effektive og deployerbare militære styrker i Alliancen. Det strategiske koncept omsættes nu til konkrete initiativer. Der er iværksat en række konkrete initiativer, der skal være med til at drive NATO fremad, så NATO kan imødegå og håndtere både nutidens og fremtidens udfordringer og trusler.

Danmark har været varm tilhænger af de nuværende reformtiltag. Det er vigtigt, at NATO står rustet til de nye udfordringer som fremtiden bringer. I lyset af den finansielle situation i medlemslandene er det også nødvendigt, at NATO sætter tæring efter næring og bliver mere effektiv til at løse sine opgaver.

Truslerne omkring os ændrer sig hele tiden. Det kræver, at NATO hele tiden fornyer og tilpasser sig. Det samme gælder de enkelte landes forsvar, der udgør grundstammen i NATO-alliancen. Derfor er moderniseringen af NATO en sag, som Danmark tillægger stor betydning.
Sidst opdateret 07-07-2016 - kl. 13:52

Interne links

Eksterne links