Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
NATO's hovedkvarter i Bruxelles
NATO's hovedkvarter i Bruxelles

NATO - hjørnestenen i dansk sikkerhed 

NATO udgør det centrale forum for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk samarbejde og dialog på tværs af Nordatlanten. Alle beslutninger i NATO træffes i enighed efter det såkaldte ”konsensus-princip”. NATO har endvidere en dialog med en række partnere, herunder Rusland, Ukraine, Georgien, landene i Nordafrika, Mellemøsten, Golf-regionen samt internationale partnere.

NATO’s betydning for Danmark
NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Under den kolde krig var NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Efter den kolde krig har NATO sammen med bl.a. FN, EU og OSCE været et forum, hvorigennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser, herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

NATO’s militære samarbejde
Det militære samarbejde i NATO omfatter bl.a. opstilling af fælles hovedkvarterer og militære kapaciteter, udformning af tekniske standarder og fælles procedurer, fælles øvelser og ikke mindst fælles militære operationer.

NATO har bl.a. udført operationer i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Adriaterhavet, Middelhavet, Adenbugten, Indiske Ocean, Afghanistan samt i Libyen. Du kan læse mere om operationerne på NATO’s hjemmeside.
Sidst opdateret 07-07-2016 - kl. 13:49

Fakta

NATO blev oprettet i 1949. Danmark har været med fra begyndelsen. NATO består i dag af 28 medlemslande i Europa og Nordamerika. NATO er sammen med FN og EU hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik

Interne links

Eksterne links