Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
NATO Secretary General Jens Stoltenberg meets with the President of the European Council, Donald Tusk on 3 Dec. 2014
EU's formand Donald Tusk og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NATO

Samarbejdet mellem EU og NATO 

EU og NATO har meget til fælles. Langt de fleste europæiske lande er medlemmer af både EU og NATO. Og de to organisationer fokuserer begge på, hvordan vi bedst kan imødegå vor tids globale sikkerhedspolitiske udfordringer. NATO har fokus på de militære kapaciteter, men EU i højere grad har fokus på de civile kapaciteter.

Udviklingen af et tæt strategisk samarbejde er derfor oplagt. Der er sket betydelige fremskridt de seneste år. Men der er stadig mere at gøre.

Eksempler på konkret samarbejde
Både i Afghanistan og Kosovo er begge organisationer til stede – EU med en civil indsats og NATO med en militær. Her søger man at samarbejde tæt for bedst at løse de sikkerhedspolitiske udfordringer.

Siden efteråret 2008 har både EU og NATO været engageret side om side i bekæmpelsen af pirateri ud for Somalias kyst.

Der afholdes regelmæssigt møder mellem de to organisationer, hvor man drøfter udviklingen af samarbejdet. Eksempelvis i EU/NATO’s kapacitetsgruppe, hvor man i fællesskab drøfter udviklingen af militære kapaciteter for at undgå, at det samme materiel udvikles i begge organisationer.

EU kan låne kapaciteter og materiel af NATO
Når EU iværksætter en krisestyringsoperation, kan EU låne kapaciteter og materiel af NATO og derved spare ressourcer. Denne udlånsordning kaldes også ”Berlin Plus”-aftalen.

Da EU i 2003 overtog NATO’s operation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og i 2004 afløste NATO’s operation i Bosnien-Hercegovina, lånte EU kapaciteter og materiel af NATO.
Sidst opdateret 07-07-2016 - kl. 13:49

Fakta

Primo 2010 er 21 europæiske lande medlemmer af både EU og NATO.

Både EU og NATO er til stede i Afghanistan og Kosovo. EU med en civil indsats og NATO med en militær indsats.

Interne links

Eksterne links