Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Internationale operationer

Danmark deltager i internationale missioner i store dele af verden for at sikre fred og stabilitet.
Det sker i en bred vifte af operationer fra ubevæbnede observatørmissioner til større indsættelser med flere hundrede soldater.

Deltagelse i internationale operationer

Militære styrkebidrag er et væsentligt redskab i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og der er altid en politisk beslutning bag.

Indsatsen mod ISIL

ISIL udgør en betydelig regional terrortrussel. Samtidig truer ISIL også dansk og international sikkerhed.

Indsatsen i Afghanistan

Missionen fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker.

Indsatser i Afrika

Den danske strategi er at støtte afrikanerne, så de selv kan håndtere de udfordringer, de står overfor.

Links til myndigheder og organisationer