Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Dansk soldat gør sig klar til patrulje
Dansk soldat gør sig klar til patrulje

Danmarks veteranpolitik 

Den 13. oktober 2010 offentliggjorde daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kiær Danmarks officielle veteranpolitik. Veteranpolitikken indeholder blandt andet nitten nye initiativer, der vil styrke grundlaget for at anerkende og støtte udsendte soldater, pårørende og veteraner.

 
I juni 2013 blev der i medfør af Forsvarsforliget 2013-2107 gennemført en evaluering af veteranpolitikken.
 

Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen en aftale om at styrke indsatsen for de danske veteraner. Med aftalen udmøntes en styrkelse af veteranindsatsen på 25 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. De årligt afsatte 25 mio. kr. fordeles på fire hovedområder: ’Veteraner med særligt behov og støtte’, ’Forskning’, ’Støtte til pårørende og børn’ og ’Anerkendelse’.

Samtidig enedes forsvarsforligskredsen om at afsætte yderligere 30 mio. kr. i 2014 til etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekreationer samt udvidelse af eksisterende faciliteter, herunder køb af inventar, renovering m.v.

Sidst opdateret 11-04-2016 - kl. 13:17

Mere information om veteranpolitikken

Støtte og anerkendelse
Veteranpolitikken vil supplere den allerede eksisterende indsats for udsendte soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen.
 
 
Fortællinger om veteraner
 

 
Spørgsmål og svar

Er du i tvivl om, hvad en veteran er? Eller hvilke tilbud, der findes for veteraner?
 
 
Rapport om veteraner

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Forsvarskommandoen under formandskab af Forsvarsministeriet har udarbejdet en veteranrapport.
 

Fakta

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation.

Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Interne links

Eksterne links