Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Udbud af Forsvarets havmiljøvogterkampagne

  Indholdsområde

   
  Forsvarsministeriets udbud 
   

  Udbud af Forsvarets havmiljøvogterkampagne 

  Forsvaret gennemfører netop nu med bistand fra Forsvarsministeriet et udbud af Forsvarets havmiljøvogterkampagne. Opgaven udbydes som en 4-årig rammeaftale og består i at videreføre havmiljøvogterkampagnen med udvikling, produktion og levering af diverse reklame- og markedsføringsmaterialer samt visse digitale tjenesteydelser til understøttelse af Forsvarets eksisterende havmiljøvogterordning. Havmiljøvogterordningen administreres af Værnsfælles Forsvarskommando og har til formål at engagere og fastholde lystsejlere og andre brugere af havet i et samarbejde om at holde øje med og indrapportere forureninger og affald til søs.

  I dag gør mere end 18.000 lystsejlere (havmiljøvogtere) en samfundsnyttig indsats for at være miljøets ambassadører på havet. Indsatsen er en stor hjælp til Forsvaret som ansvarlig myndighed på havmiljøområdet. Havmiljøvogterne anerkendes derfor hvert år med en pakke, som blandt andet indeholder en lille gave og en mastevimpel til synliggørelse af, at ”her kommer en havmiljøvogter”.

  Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og alle interesserede kan således frit hente udbudsmaterialet her på siden og afgive tilbud. Bemærk, at rammeaftalens bilag 3 udarbejdes af tilbudsgiveren i dennes eget dokument. Se endvidere udbudsbetingelsernes afsnit 4.1.2 om ESPD dokumentet (udbudsbetingelsernes Bilag B), som skal tilgås og udfyldes elektronisk.

  Der er mulighed for at stille skriftlige spørgsmål i tilbudsfasen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.3. Tilbud skal være modtaget hos Værnsfælles Forsvarskommando senest mandag den 4.9.2017, kl. 12.00, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.2.1.

  Vi ser frem til at modtage jeres tilbud.