Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Forsvarets udvikling fastlægges i politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig
Forsvarets udvikling fastlægges i politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig

Forsvarsforlig 

I Danmark styres forsvarets udvikling af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. I de seneste år har der været tradition for flerårige – som regel fem-årige - forlig.
 

Forsvarsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker. Aftalen dækker alle myndigheder under Forsvarsministeriet undtagen Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen er omfattet af eget beredskabsforlig.
 

Forsvarets udvikling
En forligstekst indeholder som regel noget om forligets forudsætninger – f.eks. et afsnit om den sikkerheds- og forsvarspolitiske udvikling, som forligspartierne forventer i forligsperioden, og hvad det betyder for forsvarets udvikling.
 

I forliget er der på den baggrund også som regel en prioritering af forsvarets opgaver og udvikling i forligsperioden.
 

Økonomi og struktur
Forligsteksten fastsætter den økonomiske ramme for Forsvaret – forsvarsbudgettet – og kan indeholde mere detaljerede anvisninger om økonomien.
 

Som regel fastlægger forliget også, hvordan Forsvarets struktur skal udvikles i perioden. Detaljeringsgraden kan variere fra forlig til forlig.

Sidst opdateret 24-09-2014 - kl. 14:05

Fakta

Et forsvarsforlig er en politisk aftale om, hvordan Forsvaret skal indrettes og udvikles i en given periode.

Aftalen indgås mellem et antal politiske partier, der har flertal i Folketinget.

Interne links

Eksterne links