Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Fotograf: HJK - Politi, hjemmeværn, redningsberedskab m.fl. kan indgå i tværgående beredskabsindsatser.
Politi, hjemmeværn, redningsberedskab kan indgå i tværgående beredskabsindsatser. Erfaringerne samles op på Institut for Beredskabsevaluering. (Foto HJK)

Institut for Beredskabsevaluering 

I 2009 oprettede Forsvarsministeriet Institut for Beredskabsevaluering. Instituttet består af en evalueringsgruppe og et sekretariat (sidstnævnte i regi af Beredskabsstyrelsen). Evalueringsgruppen udpeges af forsvarsministeren for en treårig periode.
 

Erfaringer og læring
Formålet med instituttet er, at danske og udenlandske erfaringer i endnu højere grad end tidligere anvendes til at udvikle samfundets samlede beredskab. Det skal blandt andet ske ved at udnytte læringspotentialet i de erfaringer og den viden, der allerede er på det beredskabsfaglige område. 
 

Et uafhængigt institut
Samtidig skal det fremhæves, at Institut for Beredskabsevaluering er et uafhængigt institut, der ikke skal placere skyld eller ansvar. Evalueringsgruppen afgør, hvilke områder og hændelser der skal evalueres.
 

Du kan finde yderligere information om Institut for Beredskabsevaluering ved at gå til instituttets hjemmeside (brug linket i højre side).

Sidst opdateret 16-12-2013 - kl. 16:14

Fakta

Institut for Beredskabsevaluering er oprettet som et uafhængigt institut, der skal evaluere mere specielle tværgående beredskabsindsatser.

Eksempelvis hændelser, hvor der vurderes at være grundlag for at uddrage erfaringer, som fremadrettet kan komme andre i beredskabet til gode.

Interne links

Eksterne links