Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militærmanual

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Soldater under uddannelse
  Soldater under uddannelse

  Militærmanual 

  Den 2. september 2016 blev den første danske militærmanual om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære operationer offentliggjort.

  Arbejdet med militærmanualen har været omfattende og involveret mange personer både i og uden for Forsvaret.

  I manualen beskrives den overordnede folkeretlige referenceramme, og den danner derfor rammen for planlægningen af Forsvarets deltagelse i internationale operationer. Manualen samler således de gældende regler, fortolkninger og praksis inden for den humanitære folkeret og krigens love og kan fungere som en lærebog for især Forsvarets planlægningsstabe, chefer og militærjurister.

  Som supplement til manualen vil Forsvaret fortsat udarbejde missionsspecifikke direktiver, når Forsvaret udsender enheder fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete internationale operation.

  Manualen foreligger i en elektronisk version, som kan hentes her, og den blev lanceret som bog den 20. december 2016.

  Baggrund
  Det blev i Forsvarsforliget 2010-2014 besluttet, at der for yderligere at styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love skulle udarbejdes en dansk militærmanual på området.

  En projektgruppe under Den Værnsfælles Forsvarskommando har gennem de seneste tre år skrevet udkastet til militærmanualen og har refereret til en særlig styregruppe under ledelse af chefen for operationsstaben i Den Værnsfælles Forsvarskommando med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Forsvarsakademiet og Forsvarets Auditørkorps. Udkastet til militærmanualen har desuden været i ekstern høring hos de faglige personelorganisationer, universiteter og civilsamfundsorganisationer med henblik på indarbejdelse af eventuelle bemærkninger forud for militærmanualens endelige godkendelse.
  Læs mere om den eksterne høring.

  Af andre lande med en militærmanual kan blandt andet nævnes USA, Storbritannien, Canada, Tyskland, Holland og Norge.
  Sidst opdateret 03-02-2017 - kl. 15:18

  Interne links

  Eksterne links