Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ministerområdets økonomi

  Indholdsområde

   
  Viden om 

  Ministerområdets økonomi 

  Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2018 udgør i alt 22 mia. kr. i finansåret 2018. Bevillingerne er baseret på Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med efterfølgende tillægsaftaler, Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 samt Stemmeaftale af marts 2016 vedrørende Redningsberedskabet.

  Det bemærkes, at Finansloven for 2018 ikke afspejler det foreslåede substantielle løft til Forsvaret, idet der ikke inden vedtagelsen af Finansloven for 2018 var indgået en aftale om nyt forsvarsforlig for 2018-2023.

  Bevillingerne på finansloven for 2018 er fordelt på hovedkonti og aktivitetsområder, jf. tabel 1-3 nedenfor.

   
  Tabel 1 :Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018
  Åbn pdf med "Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018"

   
  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på aktivitetsområder i pct.

  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på aktivitetsområder i pct.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på budgetområder i mio. kr.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på budgetområder i mio. kr.

  Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
   
  Forsvarsbudgettet i henhold til dansk definition
  I den danske definition af forsvarsbudgettet består forsvarsbudgettet af alle udgifter på § 12. Forsvarsministeriet fratrukket udgifter til Redningsberedskabet fratrukket, jf. tabel 4 nedenfor.
   
  Tabel 4: Den danske opgørelse af forsvarsbudgettet

   Tabel 4:
  Årets priser 2017 prisniveau

  År (mio. kr.)
  2016 (Regnskab) 2017 2018 2019 2020 2021
  Dansk definition af forsvarsbudgettet                  
  20.2
  61,9
           
  21.254,6
         
  21.295,9
        22.061,0       22.938,4       23.546,4

   
   
  NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter

  NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet. I NATO-opgørelsen indgår der udgifter til:
   

  • Tjenestemandspensioner
  • Pensioner i henhold til Civilarbejderloven
  • Købsmoms
  • Geodatastyrelsen
  • Danmarks Meteorologiske Institut.

   
  Opgørelsen efter NATO-definitionen giver derfor et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 5 nedenfor.

  NATO-opgørelsen indeholder desuden en opgørelse af forsvarsbudgettets andel af bruttonationalproduktet i de enkelte medlemslande, jf. tabel 6 nedenfor.

  NATO-opgørelserne vedrørende Danmark fremgår af tabellerne nedenfor:

  Tabel 5: NATO's opgørelse af de danske forsvarsudgifter (løbende priser)

  Mio. kr.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
  25.328 24.259 25.618 23.682 22.769 22.633 24.190 25.165


  Tabel 6: NATO's opgørelse af det danske forsvarsbudgets andel af BNP (baseret på 2010 niveau)

  Pct.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
  1,40 1,29 1,32 1,20 1,13 1,10 1,16 1,17

   
  e) Baseret på Finanslov 2017 (budgettal).
   

   
  For yderligere oplysninger henvises til opgørelserne på NATO’s hjemmeside.

  This article in English

  Sidst opdateret 08-03-2018 - kl. 12:08

  Fakta

  Udgifter til løn udgør ca. halvdelen af de samlede bevillinger til Forsvarsministeriets område. Der er over 20.000 ansatte under ministerområdet.

  Interne links

  Eksterne links