Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Beredskabsforlig - Politisk aftale om Redningsberedskabet

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Brand i Klosterheden 2013
  Brand i Klosterheden 2013

  Beredskabsforlig - Politisk aftale om Redningsberedskabet 

  I Danmark styres den overordnede udvikling af Redningsberedskabet gennem brede politiske aftaler – såkaldte beredskabsforlig. Der er normalt tradition for flerårige forlig.

  Beredskabsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af primært det statslige redningsberedskab i den periode, aftalen dækker.

  Redningsberedskabets udvikling
  En forligstekst indeholder som regel noget om forligets forudsætninger – f.eks. om den overordnede udvikling, som forligspartierne forventer i forligsperioden, og hvad det betyder for redningsberedskabets udvikling.

  I forliget er der på den baggrund også som regel en politisk prioritering af det statslige redningsberedskabs opgaver og udvikling i forligsperioden.

  Økonomi og struktur
  Forligsteksten fastsætter den økonomiske ramme for Redningsberedskabet og kan derudover indeholde mere detaljerede anvisninger om økonomien. Forligsteksten kan desuden indeholde krav til udviklingen af redningsberedskabets struktur i forligsperioden. Detaljeringsgraden vil normalt variere fra forlig til forlig.
  Sidst opdateret 03-01-2017 - kl. 10:12

  Fakta

  Et beredskabsforlig er en politisk aftale om Redningsberedskabets formål, opgaver, organisation og fremadrettede udvikling.

  Interne links

  Eksterne links