Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen mod ISIL

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Træningsbidrag
  Danske soldater træner irakisk brigade på Al Asad-basen i Irak

  Indsatsen mod ISIL 

  Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) har udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og menneskerettighedskrænkelser. Overgrebene har sendt hundredtusindvis af mennesker på flugt og har bidraget til at true stabiliteten i hele Mellemøsten.

  ISIL udgør en betydelig regional terrortrussel. Samtidig truer ISIL også dansk og international sikkerhed, idet ISIL rekrutterer og inspirerer vestlige statsborgere. Der tegner sig således et billede af, at ISIL i stigende grad griber til terrorangreb også uden for Irak og Syrien og dermed udgør en mere direkte trussel også mod lande som Danmark.

  ISIL opererer fortrinsvist i det nordvestlige Irak samt det nordlige og østlige Syrien, hvor gruppen både udnytter og forstærker den generelle ustabilitet. Siden den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL indledte sin kampagne i efteråret 2014, er ISIL blevet trængt i defensiven. Koalitionens kampagne har bidraget til at svække ISIL’s fremgang og mobilitet, og generelt er ISIL under stigende pres på flere fronter i både Irak og Syrien. Der udestår dog fortsat en betydelig opgave før ISIL er nedkæmpet.

  Det danske bidrag
  Danmarks militære bidrag til koalitionens kamp mod ISIL består af et kapacitetsopbygningsbidrag på op til ca. 150 personer. Bidraget gennemfører kapacitetsopbygning i form af rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker på Al Asad luftbasen i det vestlige Irak. Desuden støtter Danmark koalitionen med et radarbidrag, der yder luftrumsovervågning til støtte for koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 30 personer, herunder operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Danmark har endvidere udsendt et stabsbidrag på op til ca. 20 personer til koalitionens hovedkvarterer.

  Den 19. april 2016 vedtog et bredt flertal i Folketinget desuden et nyt substantielt dansk militært bidrag bestående af et F-16 kampflybidrag, et C-130J transportflybidrag og et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker. De nye bidrag har mandat til at operere i både Irak og Syrien.

  Kampflybidraget bestod af fire operative fly samt op til tre fly som logistisk reserve og omfattede op til ca. 110 personer. De danske kampfly var deployeret til Incirlik luftbasen i Tyrkiet, hvorfra de indledte deres operative opgaveløsning den 17. juni 2016. Bidraget returnerede til Danmark i midten af december 2016. Der blev gennemført både offensive operationer samt overvågning og informationsindhentning.

  Transportflybidraget blev deployeret til Ali Al Salem luftbasen i Kuwait i slutningen af juni 2016 og påbegyndte den operative opgaveløsning til støtte for koalitionen den 3. juli 2016. Bidraget bestod af op til ca. 60 personer og fløj deres sidste mission i midten af december 2016.

  Specialoperationsstyrken blev indsat i august 2016. Styrkebidraget omfattende specialoperationsstyrker er aktuelt indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle på Al Asad luftbasen i Irak.

  Mandat for indsatsen
  Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

  Den irakiske regering har gennem FN’s sikkerhedsråd den 25. juni 2014 bedt det internationale samfund om assistance til at bekæmpe ISIL. FN fordømmer ISIL og de alvorlige overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i resolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014. I resolution 2249 vedtaget 20. november 2015 har FN’s Sikkerhedsråd desuden fastslået, at ISIL udgør en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed, samt at ISIL har evne til og intention om at udføre yderligere terrorangreb.

  Det danske bidrag til kampen mod ISIL er indsat på baggrund af FN’s resolutioner og en amerikansk anmodning til Danmark om at støtte den amerikansk ledede indsats. Den irakiske udenrigsminister har hilst den danske militære assistance velkommen.

  Denne artikel på engelsk
  Sidst opdateret 14-08-2017 - kl. 13:46

  Interne links