Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen mod pirateri

  Indholdsområde

   
  Viden om pirateri 
  ESBERN SNARE´s indsatshold gennemfører aktion mod formodede pirater, som overgav sig uden kamp
  ESBERN SNARE´s indsatshold gennemfører aktion mod formodede pirater, som overgav sig uden kamp.

  Indsatsen mod pirateri 

  Danmark har siden 2008, hvor truslen fra pirateriet ved Østafrika for alvor tog til, leveret markante bidrag til den internationale indsats for at imødegå pirateriet og øge sikkerheden til søs i farvandet ud for Afrikas Horn.

  Baggrunden for den danske indsats mod pirateri er, at Danmark, som en stor søfartsnation, har en særlig interesse i at bekæmpe pirateri. Det er en vigtig udenrigspolitisk prioritet for Danmark at bidrage til at styrke den maritime sikkerhed for den civile skibsfart i udsatte områder.

  Ud over den militære indsats i form af udsendelse af flådefartøjer til området, ledelse af maritime antipiraterioperationer samt udsendelse af stabsofficerer, bidrager Danmark også til at løse de bagvedliggende årsager til pirateri ved at bidrage til kapacitetsopbygning i Øst- og Vestafrika.

  Den succesfulde samtænkte danske indsats har – foruden Forsvarsministeriet – omfattet og omfatter fortsat en række danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Justitsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet, men også et samarbejde med den maritime industri. Således har Danmark bidraget til, at antallet af piratangreb er faldet fra 223 i 2011 til, at det senest bekræftede piratangreb fandt sted i januar 2014. Dette førte til at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede, at pirateriet ud for Afrikas Horn var ophørt. For nylig har der været enkelte kapringer i området. Det er dog for tidligt at konkludere om der er tale om en udvikling eller isolerede hændelser, men situationen bliver løbende overvåget.

  Den danske indsats mod pirateri er også rettet mod Guineabugten ved Afrikas vestkyst. Her har væbnet røveri til søs givet anledning til stigende bekymring gennem de seneste år. Området er en del af Regeringens strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs for perioden 2015-2018.

  Danske initiativer til bekæmpelse af pirateri fremgår af den danske strategi for pirateribekæmpelse 2015-2018. Strategien er også oversat til engelsk: Strategy for the Danish measures against piracy 2015-2018.

  Den militære indsats
  I 2007 blev tre skibe fra United Nations World Food Programme med nødhjælp til Somalia forsøgt kapret af pirater i farvandet ved Afrikas Horn, og derfor besluttede Frankrig i november samme år at ledsage skibe med nødhjælp. I 2008, efter anmodning fra Frankrig, overtog Danmark opgaven med ledsagelsen af skibene. Det danske inspektionsskib THETIS ledsagede i alt fire UNWFP under udsendelsen, og de undgik dermed at blive udsat for kapringsforsøg fra pirater. Skibene havde en samlet last på over 20.000 tons nødhjælp. Denne indsats blev startskuddet for Forsvarets mangeårige indsats for at styrke sikkerheden for den civile skibsfart ud for Afrikas Horn.

  Søværnet har i perioden fra 2008–2015 flere gange udsendt skibsbidrag til den multinationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces (CMF) Task Force 150 og 151 samt NATO’s anti-piraterioperation Ocean Shield. Danmark har endvidere i perioder varetaget kommandoen over hhv. Operation Ocean Shield og CMF’s Task Force 151.

  Foruden skibsbidrag har Forsvaret siden 2011 jævnligt haft udsendt Challengerfly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag blev udsendt fra oktober til november 2016.

  Du kan læse mere om Forsvarets bidrag på Forsvarets temaside

  Forsvarets kapacitetsopbygning i Østafrika
  Parallelt til den mere operative indsats har Danmark tillagt opbygningen af den lokale kapacitet en væsentlig prioritet. I Østafrika yder Danmark således fortsat et kapacitetsopbygningsbidrag med henblik på at undgå, at pirateriet genopblusser, og at landene i regionen i højere grad selv kan bidrage til at løse de regionale sikkerhedsudfordringer. Den danske indsats omfatter bl.a. et bilateralt samarbejde med den kenyanske flåde, hvortil Forsvaret har udsendt en maritim rådgiver, og støtte til UNODC’s maritime mentorprogram i Somalia, som har til formål at styrke den maritime og juridiske kapacitet på Afrikas Horn i samarbejde med somaliske myndigheder i Somaliland, Puntland og Mogadishu. Endeligt har Danmark på det kontinentale plan i perioden 2012-2016 desuden støttet den Afrikanske Union (AU) med udarbejdelsen og den indledende implementering af en maritim strategi gennem udsendelsen af en maritim rådgiver til AU’s hovedkvarter i Addis Ababa.

  Forsvarets indsats i Guineabugten
  Mens de fleste angreb ud for Afrikas Horn fandt sted i internationalt farvand, så finder de fleste angreb i Guineabugten sted inden for landenes territorialfarvand. Det betyder, at angreb inden for de berørte staters territorialfarvand først og fremmest er et nationalt og regionalt anliggende, hvilket fordrer regionale og nationale tiltag.

  Forsvarets indsats er derfor i første omgang primært rettet mod kapacitetsopbygning af lokale sikkerhedsstyrker. Blandt andet har danske specialoperationsstyrker påbegyndt et pilotprojekt, hvor partnerenheder fra Nigeria og Cameroun trænes med henblik på at styrke deres evne til at imødegå pirateri og anden kriminalitet til søs. Endvidere har Danmark i 2017 for første gang udsendt en forsvarsattaché til Nigeria.

  Her kan du kan læse mere om indsatsen ved Vestafrika 

  This article in english
  Sidst opdateret 22-08-2017 - kl. 10:45

  Fakta

  Danmark har bidraget til, at antallet af piratangreb er faldet fra 223 i 2011 til, at det senest bekræftede piratangreb fandt sted i januar 2014.

  Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer nu, at pirateriet ud for Afrikas Horn kan være ophørt.

  Interne links

  Eksterne links

  Internationale links