Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen i Afrika

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Danske jægersoldater træner afrikanske sikkerhedsstyrker i Tchad. Foto: Forsvaret 2015
  Danske jægersoldater træner afrikanske sikkerhedsstyrker i Tchad. Foto: Forsvaret 2015

  Indsatsen i Afrika 

  Det danske forsvar har gennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet er i overensstemmelse med Danmarks ønske om at påtage sig sin del af ansvaret for at fremme fred og stabilitet i verden. Forsvaret af Danmark starter ikke ved egne grænser, hvilket bekæmpelse af international terrorisme er et godt eksempel på. Derfor er Danmark engageret i Afrika, ligesom Danmark også er engageret på Balkan samt i Mellemøsten og Afghanistan-Pakistan-regionen.

  Den danske strategi i Afrika går ud på at støtte afrikanerne, så de selv kan håndtere de udfordringer, de står overfor på kontinentet. Den danske indsats fokuserer derfor på at støtte afrikanerne i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det kaldes kapacitetsopbygning.

  Forsvarets rolle i Afrika
  Forsvarets indsats fokuserer primært på at støtte de østafrikanske lande med at opbygge de nødvendige kapaciteter til selv at bidrage til opretholdelsen af regional stabilitet. Dansk forsvar er engageret for at:
   
  • Styrke Danmarks sikkerhed.
  • Bidrage til regional og kontinental stabilitet i Afrika.
  • Støtte med opbygning af de afrikanske forsvarskapaciteter.

  Nyere initiativer i Østafrika omfatter bl.a. støtte til de østafrikanske reaktionsstyrker (EASF), støtte til regionale træningscentre og støtte til den kenyanske flåde. Herudover støttes FNs indsatser i Afrika f.eks. FNs træningsprogrammer for afrikanske fredsbevarende styrker forud for deployering i FNs fredsbevarende missioner, sikkerheds- og forsvarssektorreformer ved en række FN indsatser i Afrika samt støtte til FNs kystvagtsprogram i Somalia.

  Operativt bidrager Danmark desuden til FN’s fredsbevarende missioner i Afrika i henholdsvis Sydsudan (UNMISS) og Mali (MINUSMA).

  Danmark bidrager ligeledes med flere rådgivere: Én rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter. En anden rådgiver er udsendt til den nordiske rådgivnings- og koordinationsstab ved EASF, mens en tredje rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde. Desuden er der udsendt en rådgiver til the International Peace Support Training Centre i Nairobi, og endeligt har Danmark udsendt en rådgiver til den Afrikanske Union (AU) med henblik på at bidrage til implementering af AUs maritime strategi.

  I Vestafrika støtter det danske hjemmeværn kapacitetsopbygning af Malis nationalgarde med blandt andet et HR-projekt og et kommunikationsprojekt. I Guineabugten er Danmark aktiv i pirateribekæmpelsen og har udsendt en maritim rådgiver til ambassaden i Nigeria. Danske specialoperationsstyrker deltager desuden i de årlige kapacitetsopbygningsøvelser FLINTLOCK og OBANGAME EXPRESS, der begge foregår i Vestafrika.

  Samtænkte indsatser
  Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Sikkerhedsmæssige aspekter og militær kapacitetsopbygning er derfor i stigende grad blevet integrerede dele af Danmarks samlede indsatser i Afrika, og forsvarets indsats i Afrika skal ses i sammenhæng med øvrige danske indsatser.

  Freds- og stabiliseringsfonden
  Den danske stabiliseringsindsats i Afrika finansieres blandt andet over Freds- og Stabiliseringsfonden. Fonden bidrager med økonomisk støtte til freds- og statsopbygning for at styrke den lokale evne til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. I 2015 støttede FSF stabiliseringsaktiviteter for ca. 400 mio. kr. Det regionale program for Afrikas Horn er en af de største aktiviteter under Fonden.

  Norden i Afrika
  I 2002 oprettede de afrikanske lande, under den Afrikanske Union (AU), fem regionale reaktionsstyrker. I 2008 besluttede de nordiske forsvarsministre at indgå et samarbejde om støtte til opbygningen af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur under den Afrikanske Union med særligt fokus på arbejdet i den Østafrikanske Region. Allerede året efter blev samarbejdet udvidet med etableringen af en nordisk rådgivnings- og koordinationsstab (NACS) placeret i Nairobi i direkte tilknytning til de østafrikanske reaktionsstyrker (EASF). Konkret består den nordiske støtte i Østafrika af rådgivning, træning og uddannelsesaktiviteter.

  This article in english
  Sidst opdateret 07-09-2017 - kl. 13:53

  Fakta

  Forsvaret er repræsenteret af en forsvarsattaché i Etiopien og militære rådgivere i både Kenya og Etiopien.

  Operativt bidrager Danmark i Sydsudan, Mali og i den løbende bekæmpelse af pirateri.

  Interne links

  Eksterne links